Author profile picture

Eindhoven is de laatste tijd zo interessant geworden voor beleggers, dat het verschil met de G4-steden aan het verdwijnen is. Dat concludeert de in Engeland gevestigde vastgoeddienstverlener Savills plc in een studie naar de beleggingsmogelijkheden in de stad. “Op basis van diverse positieve ontwikkelingen en bevestigd door de uitkomsten uit de Savills attractiviteitsmonitor, kunnen we concluderen dat Eindhoven een sterke top vijf stad is geworden en de aansluiting heeft gevonden met de klassieke top-4. Het is daarom beter om te spreken van de G5.”

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills Nederland: “De kracht van Eindhoven is voornamelijk dat alle sectoren het goed doen en de fundamentals voor alle sectoren sterk zijn. Dit wordt van oudsher gedreven door de industriële high tech sector.”

De sterke positie van Eindhoven is volgens Savills vooral af te leiden uit het significante aandeel dat Eindhoven bijdraagt aan het Nederlands Bruto Binnenlands Product (BBP). “De innovatieve technische omgeving trekt studenten, expats en bedrijven, resulterend in een opwaartse spiraal met een hoop economische activiteit als neveneffect. We zien dit effect ook terug in de verschillende vastgoedsectoren, resulterend in verschillende kansen voor investeerders.”

De toenemende interesse is volgens Savills te zien in de stijging in zowel gebruikers- als investeerderstransacties. “Het kantorenaanbod daalt, de kantorenleegstand daalt en de vraag naar hoogwaardige kantoren stijgt. Met name het centrumgebied doet het goed. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met een beperkte pijplijn van nieuwbouwontwikkelingen, zorgen voor een goed investeringsklimaat.

Het winkelvastgoed heeft een sterke regionale functie, schrijft Savills. “De leegstand zal naar verwachting langzaam afnemen.” Ook de woningmarkt trekt verder aan. “De grote interesse in met name centrumgebieden in de Randstad, heeft geleid tot hoge prijsstijgingen. Dit levert kansen op voor steden als Eindhoven, waar nog relatief betaalbaar aanbod te vinden is.” Dit resulteert wel in stijgende huur- en koopprijzen op de woningmarkt.

Ook studentenhuisvesting is volgens Savills “een interessante investeringscategorie”, onder meer omdat het aantal studenten en expats in Eindhoven sneller stijgt dan de geplande nieuwbouwontwikkelingen kunnen faciliteren. “Vooral grootschalige full serviceconcepten zijn in trek onder beleggers.”

Lees hier het complete rapport

“Dit wordt van oudsher gedreven door de industriële high tech sector.”Jordy Kleemans, Savills