Author profile picture

In de top 10 van landen in de Global Talent Competitiveness Index is nog geen plaats gereserveerd door Nederland. Vooralsnog gaan Zwitserland, Singapore en Groot Brittannië aan de leiding als het gaat om talenten aantrekken. Dit jaar is er tijdens het onderzoek  door INSEAD voor het eerst ook wereldwijd gekeken naar steden die succesvol zijn in het naar zich toehalen van talenten en ze ook te behouden. Eindhoven bezet in deze lijst de achtste plaats. Eerder werd al bekend dat Eindhoven de zevende stad van Europa is als het gaat om talenten uit het buitenland aantrekken en behouden.

Het voordeel van de stad
Als reden om ook specifiek de steden onder de loep te nemen geven de onderzoekers aan dat getalenteerde mensen de neiging hebben zich minder te richten op naar welk land ze willen gaan, maar meer op de stad waar ze willen wonen. De leiders in de stedenindex, Kopenhagen, Zürich en Helsinki hebben naast het feit dat ze hoog scoren wat betreft leefbaarheid, een sterke fysieke en informatie-infrastructuur en sterke internationale verbindingen.


Een andere interessante bevinding die de onderzoekers aanstippen, is dat ondanks de aanwezigheid van de grote metropolen zoals Parijs en Los Angeles in de kopgroep, de gemiddelde bevolking van de top 10 steden is ongeveer 400.000 is. Daaruit blijkt dat de trend van de hoogopgeleiden die aangetrokken voelen tot grote steden aan het veranderen is. Getalenteerde individuen kunnen steeds meer werken vanaf elke locatie. De prettige leefomstandigheden en voorzieningen in een woonplaats zijn concurrentievoordelen voor kleinere steden. Het belang van clusters mag niet worden onderschat. En dan zijn met name ICT clusters een duidelijk voordeel. Eindhoven wordt daar in het onderzoek als voorbeeld van genoemd met als referentie de stad als thuisbasis van Philips.