Author profile picture

Eindhoven wil studerende vluchtelingen meer mogelijkheden bieden om hun opleiding af te ronden. Om die reden komen vluchteling-studenten binnenkort eenvoudiger in aanmerking voor vrijstelling van sollicitatieplicht en behoud van hun uitkering als studiefinanciering onmogelijk blijkt. Ook krijgen zij in dat geval begeleiding en financiële ondersteuning van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF op weg naar en tijdens de studie.

Deze maatregelen moeten hen helpen om hun leerweg te vervolgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hierover hebben de gemeente Eindhoven en het UAF afspraken gemaakt in een convenant, dat deze week wordt ondertekend door wethouder Staf Depla en mevrouw Mardjan Seighali, directeur van het UAF.

De gemeente Eindhoven wil vluchtelingen graag de kans bieden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. “Niet door alleen in te zetten op de kortste weg naar werk, maar door te investeren in de toekomst door middel van studie. Momenteel ondervinden vluchteling-studenten nog regelmatig obstakels bij de keuze om te gaan studeren én tijdens het volgen van een studie. Dit kan ontmoedigend werken, waardoor potentieel talent van nieuwe inwoners niet tot zijn recht komt.”

Er kunnen verschillende redenen zijn voor vluchtelingen om langer dan normaal door te willen studeren. Het is bijvoorbeeld vaak zo dat diploma’s uit het thuisland lager gewaardeerd worden in Nederland. Vluchteling-studenten willen dan doorstuderen om dit te compenseren en de ontstane kloof te dichten. Ook is er een aantal vluchtelingen die in hun thuisland door oorlog niet hebben kunnen studeren en in Nederland alsnog die kans zouden moeten krijgen. UAF ondersteunt en begeleidt vluchteling-studenten bij hun studie en het vinden van een baan.

De gemeente betaalt de begeleidingskosten van het UAF tot een maximum van 1815 euro per vierjarig traject. Het UAF betaalt de studiekosten. Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Het UAF biedt financiële steun en begeleiding aan vluchteling-studenten en behartigt hun belangen. De financiële steun is deels een gift en gedeeltelijk een lening, en dekt alleen de studiekosten. Hierbij moet gedacht worden aan collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten. De begeleiding kent verschillende vormen, van hulp bij de studiekeuze tot aanbieden van taalcursussen en bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.