Author profile picture

Eindhoven en Taipei gaan nauwer samenwerken op het gebied van smart city oplossingen op de thema’s veiligheid en gezondheidszorg. Tijdens het bezoek van een Nederlandse delegatie startups aan Computex/InnoVEX (5-9 juni), één van de grootste tech en IT vakbeurzen ter wereld, ondertekenen de burgemeester van Eindhoven en Taipei een Memorandum of Understanding waarin zij dat voornemen formaliseren.

Eindhoven en Taipei werken al jaren nauw samen. De steden hebben beide te maken met een vergrijzende bevolking en staan voor soortgelijke uitdagingen als het gaat om veiligheid en gezondheid zoals bijvoorbeeld de toename van chronische ziekten en oplopende ziektekosten. Daarnaast zijn beide steden sterk afhankelijk van export.

Door nauwer te gaan samenwerken kunnen beide steden de zoektocht naar oplossingen voor deze uitdagingen versnellen, zo is de gedachte. Ook maakt de samenwerking het makkelijker voor Nederlandse bedrijven om handel te drijven in Azië. Taiwan biedt door haar relatief Westerse cultuur, manier van handelen en goede bescherming van intellectueel eigendom een goede ingang is naar de Aziatische markt.

Proeftuinen helpen om producten en diensten beter te vermarkten

Een direct resultaat van de MoU is dat bedrijven door samenwerking tussen de overheden proeftuinen kunnen realiseren; zogenoemde innercity proof of concepts. Dit zijn plekken voor bedrijven om hun producten en diensten te demonstreren en testen. Hierdoor zijn de bedrijven in staat hun oplossingen beter te vermarkten. Deze overeenkomst is het resultaat van eerdere handelsmissies van en naar Taipei. Verwacht wordt dat dit project de komende jaren uitgebreid gaat worden zodat meer Nederlandse bedrijven hun oplossingen in Taipei kunnen laten zien.

Jorritsma Taipei