Author profile picture

Net als de afgelopen twee jaar staat Eindhoven ook in de De Keuzegids Universiteiten 2017 als beste technische universiteit genoteerd. De TU/e bovendien staat op de derde plek van alle universiteiten, na Wageningen en de Open Universiteit. Twee opleidingen in Eindhoven krijgen in de Keuzegids 2017 het kwaliteitszegel van topopleiding: Scheikundige Technologie en Technische Wiskunde.

keuzegids 2017Met de baankansen en salarissen van afgestudeerden in Eindhoven zit het volgens de Keuzegids wel goed. De onderzoekers melden in hun analyse een scherpe tweedeling tussen studies met veel en weinig succes op de arbeidsmarkt en constateren met name een onderscheid tussen alfa- en bètastudies. Voor wat Eindhoven betreft merkt de gids op dat afgestudeerden in de regio Zuidoost-Brabant relatief gemakkelijk werk vinden in de high tech maakindustrie.

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie dat de gids samenstelt, heeft ook de arbeidsperspectieven van studenten uit het wetenschappelijk onderzoek bekeken. Een afgestudeerde met een bèta-achtergrond verdient bijna duizend euro meer dan zijn evenknie met een afgeronde alfa-studie. Dat blijkt volgens de Keuzegids Universiteiten uit prognoses van het Maastrichtse instituut ROA en actuele gegevens uit de Nationale Alumni Enquête.

De Keuzegids vergelijkt en beoordeelt alle bacheloropleidingen in het wo. Dat gebeurt op basis van studiesucces, aantal contacturen, oordelen van experts en vooral de oordelen van studenten over verschillende aspecten van het onderwijs. Per vakgebied bevat de gids een overzicht van alle bacheloropleidingen, met daarin ook de kwaliteitsoordelen. Daarnaast geeft de gids samenvattende oordelen per instelling gegeven.

De TU/e heeft volgens de gids ‘een verfrissende aanpak van onderwijs’ en prima faciliteiten. “Als het om onderwijskwaliteit gaat, scoort ‘Eindhoven’ duidelijk hoger dan Delft en Twente. De docenten krijgen veel lof, net als de grote aandacht voor vaardigheden. En anders dan bij de collega-TU’s is het studieprogramma redelijk ‘te doen’ – al geldt dat niet voor álle opleidingen van de TU/e.”

Hotspot voor design

In de nieuwe gids roemt de redactie Eindhoven ook als internationale hotspot voor innovatie en design. Het studentenleven is er gemoedelijk, de stad heeft hippe eetcafés en ook de ondernemersgeest op Strijp-S wordt expliciet benoemd. Over de TU/e meldt de Keuzegids dat ondernemerschap er gestimuleerd wordt.