Author profile picture

Een doorslaggevend succes is het nog niet, maar het eerste resultaat is geboekt in het project “arbeidstoeleiding van statushouders“. Uit de Voortgangsrapportage Arbeidsmarkt van de gemeente blijkt dat afgelopen periode de eerste statushouder (vluchteling met een verblijfsvergunning) aan werk is geholpen. Daarnaast zijn er vijf stages gerealiseerd. De komende tijd zullen zo’n twintig hoogopgeleide technici en nog eens twintig anders geschoolde statushouders worden beoordeeld.


Meer over het project Statushouders


 

“De interesse in het onderwerp blijft gestaag groeien sinds het project in Eindhoven in november van start ging”, schrijft verantwoordelijk wethouder Staf Depla in de rapportage. Het project ‘Statushouders & Werk’ bestaat uit een samenwerking tussen het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de Gemeente Eindhoven. Het heeft als doel om statushouders die naar Eindhoven komen aan werk te helpen. De accountmanager verbonden aan het project is primair verantwoordelijk voor de actieve bemiddeling van statushouders naar werk. Op basis van de eerste ervaringen is het project de afgelopen tijd wel enigszins bijgesteld.

  • Naast de primaire focusgroep (hooggeschoolde Engelssprekende technici) is er nu ook oog voor statushouders met een ander opleidingsniveau of ervaring in een andere branche.
  • Het direct naar werk bemiddelen blijkt voor zowel statushouders als werkgevers vaak een stap te ver. Daarom is er voor gekozen om, naast werk, ook in te zetten op meeloop- en taalstages.
  • Het COA krijgt een grotere rol bij het overdragen en in kaart brengen van kennis en kunde van statushouders.

Foto: azc Eindhoven