Author profile picture

Citywall BV herontwikkelt gebied
De noordkant van het Stadhuisplein krijgt de komende jaren een gedaanteverandering. De gemeente Eindhoven heeft haar panden aan het Stadhuisplein 6, Begijnenhof 8 en 14 en Kerkstraat 1 verkocht aan ontwikkelaar Citywall BV. Deze ontwikkeling sluit aan op de andere plannen in en om het centrum en wordt begeleid door Binnenstad-supervisor Winy Maas, die deze week voor het eerst zijn visie met de gemeenteraad deelde.

“Het Stadhuisplein is een van de belangrijkste plekken in de stad”, zegt wethouder Yasin Torunoglu. “Al enige tijd hebben we op deze locatie te maken met leegstand en tijdelijke invulling. Daar komt met deze herontwikkeling eindelijk verandering in. Het plein wordt nu meer een plek die past bij de toekomst van Eindhoven. Het is daarnaast goed dat ook hier wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen. Het wordt een plek voor alle Eindhovenaren.”

Lees ook: Winy Maas wil ‘Bombardement van Groen’ in de Binnenstad

Citywall BV wil de noordzijde van het Stadhuisplein meer betrekken bij de binnenstad en een doorloop realiseren richting het centrum. Er komt een combinatie van wonen, werken en vrije tijd. Van het totale woonprogramma wordt minimaal 10% in de sociale sector gerealiseerd en verhuurd. Daarnaast investeert de ontwikkelaar in duurzaamheid en wordt er een aantrekkelijke plint gerealiseerd van en voor de stad.

Citywall BV is al eigenaar van het voormalige ABN-AMRO gebouw, direct naast de nu gekochte gemeentelijke panden. Met de aankoop ontstaat dus een aaneengesloten eigendom. De komende maanden gaat de ontwikkelaar aan de slag met de uitwerking van de planontwikkeling en de ontwerpen voor het noordelijke deel van het Stadhuisplein. Dit gebeurt in afstemming met de supervisor van de binnenstad Winy Maas. Zijn studies voor het centrum worden in het proces meegenomen. Ook omwonenden en andere belanghebbenden worden gedurende het proces geïnformeerd en actief betrokken.

Naar verwachting is er in de tweede helft van 2018 een ontwerp-bestemmingsplan. Sloopwerkzaamheden starten waarschijnlijk nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Gedurende het proces worden gesprekken gevoerd met de huidige huurder TIO in verband met tijdelijke huisvesting.