Particulieren kunnen met een hijskraan een PowerNEST op hun dak laten zetten Foto: © IBIS Power
Author profile picture


Energie uit zon en wind voor de stadsomgeving
Het was een moment waar bij de Eindhovense startup IBIS Power jaren naar is uitgekeken: de plaatsing van het eerste Powernest bovenop een hoog gebouw in de stad. Die ene dag uitstel, vanwege een vervoersprobleem, kon er ook nog wel bij maar vandaag, 6 juli, was het dan zover. Het Powernest is op het dak van een hoogbouwflat van woningcorporatie Bo-Ex aan de Henriëttedreef in Utrecht Overvecht geplaatst. De intallatie wekt energie op uit wind en zon, en wordt de komende twee maanden getest op energieprestaties in de stedelijke omgeving en op respons van bewoners en omwonenden.

Tot nu toe stond deze combinatie van een interne verticaal draaiende turbine met zonnepanelen alleen nog maar als test in de Eemshaven. Wanneer de proef in Utrecht succesvol blijkt, wil het Inside Out-consortium deze vorm van energieopwekking structureel toepassen op de Henriëttedreef.

Woningcorporatie Bo-Ex onderzoekt met het Inside Out-consortium hoe de jaren ’60-’70 hoogbouwflat aan de Henriëttedreef energieleverend gemaakt kan worden. Onderdeel hiervan is de proefplaatsing van de PowerNEST. Hieruit moet blijken hoeveel wind- en zonne-energie opgewekt kan worden in stedelijk gebied.

Bewoners en omwonenden van de Henriëttedreef worden nauw bij de proef betrokken: voor het slagen van de test is het cruciaal dat zij geen overlast ervaren. Bij voldoende energieopwekking en positieve respons van de omwonenden, is Inside Out een stap dichter bij het realiseren van de ambitie om de 10-hoogflat te renoveren tot een energieleverend wooncomplex.

IBIS Power is oud-winnaar van E52’s gerard&Anton Awards.