Markt ©IO
Author profile picture

Aanstaande dinsdag presenteert wethouder Van Kaathoven (SP, actieve stad) de “position paper binnenstadsvisie“. Het is, volgens de wethouder, “een document dat specifiek voor de Eindhovense binnenstad denkrichtingen geeft voor op te pakken kansen en te maken keuzes.” Na bespreking met de gemeenteraad wordt de position paper definitief gemaakt en gebruikt bij gesprekken met partners om te komen tot een definitieve binnenstadsvisie. e52 geeft in een korte serie alvast een blik op de opvallendste onderdelen van het document. Eergisteren publiceerden we deel 1, gisteren deel 2, vandaag deel 3: horeca, evenementen en winkelen in de binnenstad.

Stratumseind

Stratumseind: meer activiteiten overdag nodig
Stratumseind: meer activiteiten overdag nodig

Bijna 50 kroegen deur aan deur in een straat van een paar honderd meter lengte: het Stratumseind is uniek in de wereld. Maar hoe houdbaar het concept is van een lokale industrie die de omzet moet halen uit pakweg 10 tot 15 werkbare uren, tja, daar kun je vraagtekens bij stellen. Vandaar ook dat de stad dat liever anders ziet. Andere uitgaansplekken in het centrum (De Bergen, Dommelstraat, de Markt) hebben inmiddels laten zien dat het kan – en wellicht zelfs moet.

Dommelstraat
Dommelstraat

Stel je toch eens voor dat er niet alleen tijdens de nachtelijke weekenduren leven is, maar ook overdag en doordeweeks: door pop-up winkeltjes, culturele activiteiten, evenementen, kinderopvang en niet-drankgebonden ontmoetingsmogelijkheden kan het Stratumseind een heel andere uitstraling krijgen. De gemeente gaat er werk van maken.

Het belang van horeca is onomstreden: de gemeente is ervan overtuigd dat goede horeca essentieel is voor het vestigingsklimaat, juist omdat het bijdraagt aan die zo gezochte “positieve beleving”. Het kan, ook volgens de onderzoekers van BEA, bijdragen aan het gevoel van kwaliteit van leven, aan de creatieve en culturele ambities die de stad heeft én het is van belang voor Eindhoven als studentenstad.

20150428_163920
Kleine Berg

Horeca is trouwens veel breder dan alleen kroegen. Maar ook op de andere onderdelen is de komende jaren nog wel wat werk te verzetten. BEA constateert een oververtegenwoordiging van fastfood en jongerenkroegen, en juist veel te weinig restaurants in hogere segmenten, vernieuwende formules, duurzame en vegetarische horeca, aanbod voor 50-plussers. Bij nieuwe horeca-vestigingen zal dat dus de leidraad worden: de diversiteit moet erdoor toenemen. Bij elke uitbreiding wordt de vraag gesteld in hoeverre het bijdraagt aan de profilering van Eindhoven als innovatieve en creatieve kennisstad.

Citymarketing

Eindhovens citymarketingstrategie gaat ervan uit dat de stad over vijf jaar de toppositie in Europa heeft als creatieve innovatieregio. Daartoe is twee jaar geleden de focus gericht op het stimuleren van alles wat met Technologie, Design en Kennis te maken heeft. Op die manier hoopt de stad drie doelgroepen aan te trekken:

  1. city explorer: komt hier korte tijd om inspiratie op te doen
  2. bright talent: vestigt zich hier om zijn droom waar te maken bij een van de bestaande vooruitstrevende bedrijven
  3. tech starter: wil hier met hulp van de innovatieve omgeving zijn eigen tech bedrijf starten

20150223_154022Eindhoven365 is daarbij een belangrijk instrument om de geconstateerde losse diamantjes (Tech, Design, Kennis) op een logische manier met elkaar te verbinden. Dat kan zowel door thematische, sector-overstijgende activiteiten, als door events die voor iedereen interessant zijn. Belangrijk daarbij is dat de wereld kan meekijken en meegenieten van alles wat hier gebeurt. Om dat mogelijk te maken wil Eindhoven365 de grote Eindhovense verhalen ontsluiten, aggregeren en verder verspreiden.

Naast de “on brand”-evenementen waarop Eindhoven365 zich richt, moet er trouwens ruimte blijven voor de grote gebeurtenissen die niks met tech, kennis of design te maken hebben. Denk aan Koningsdag, de marathon en – jawel – carnaval.

Winkelen

Eindhoven is van oudsher een winkelstad voor de wijde omgeving. Winkelen in Eindhoven is, ook door het ruim aanwezige luxe segment, een uitje voor de hele regio. Maar als internet iets heeft veranderd, dan is het wel de rol en positie van de fysieke winkel. Bovendien scoort de binnenstad relatief slecht op het gebied van de dagelijkse behoeften.

Schermafbeelding 2015-05-15 om 13.29.16Langs vijf lijnen wil Eindhoven de kansen voor winkelen in de binnenstad zo groot mogelijk maken. Meest belangrijk daarbij is dat de veranderende behoeften van de consument veel meer als uitgangspunt worden genomen en dus niet meer de winkeltraditie zelf. Verder zal het winkelen zich moeten beperken tot de (zo compact mogelijke) gebieden waar dat ook nu al gebeurt; nieuwe winkelgebieden worden niet toegestaan.

20150421_111703
Heuvel Galerie

 

Ook zullen winkelgebieden waar mogelijk een keuze moeten maken voor de functie die ze willen vervullen: gaat het om recreatief winkelen, doelgericht shoppen of gewoon boodschappen doen? Verder wordt nadrukkelijker dan nu gekeken naar leegstand (momenteel staat zo’n 18% van de winkels leeg): aan de randen van winkelcentra zal ingekrompen worden als er een kritische ondergrens is bereikt. Tenslotte wil de gemeente inzetten op kwalitatieve impulsen, met name via innovatieve winkelconcepten.

Dit was deel 3 van een korte serie over de toekomst van de Eindhovense binnenstad. Donderdag verscheen deel 1, en gisteren deel 2. Morgen deel 4, over mobiliteit in en rond het centrum.