Author profile picture

Aanstaande dinsdag presenteert wethouder Van Kaathoven (SP, actieve stad) de “position paper binnenstadsvisie“. Het is, volgens de wethouder, “een document dat specifiek voor de Eindhovense binnenstad denkrichtingen geeft voor op te pakken kansen en te maken keuzes.” Na bespreking met de gemeenteraad wordt de position paper definitief gemaakt en gebruikt bij gesprekken met partners om te komen tot een definitieve binnenstadsvisie. e52 geeft in een korte serie alvast een blik op de opvallendste onderdelen van het document. Gisteren publiceerden we deel 1, vandaag deel 2: voortbouwen op de bestaande beleidskeuzes.

Om aan alle wensen voor een verbeterde binnenstad tegemoet te komen, redt Eindhoven het niet met de bestaande afbakening. Het gebied binnen de binnenring (Emmasingel, Keizersgracht, Bilderdijklaan, Geldropseweg, Vestdijk) is daarvoor volgens de onderzoekers van BEA te klein geworden. In elk geval moet aansluiting gezocht worden met de Bergen, Tramstraatkwartier en Emmasingelkwadrant.

Schermafbeelding 2015-05-14 om 00.03.16

Daarnaast is het verstandig om (zie hoofdfoto boven dit artikel) directe verbinding te leggen met gebieden als de TU/e-campus, de Fontys-campus, het NRE-terrein en Strijp-S. De BEA-onderzoekers constateren dat de gemeente hiervoor de afgelopen jaren zelf ook al de nodige stappen heeft gezet. Ze wijzen daarbij op een reeks van beleidsdocumenten rond wonen, werken, het vestigingsklimaat, citymarketing, horeca, evenementen, mobiliteit en openbare ruimte. Vandaag een nadere blik op wonen en werken.

Wonen

De gemeentelijke visie op wonen (Woonvisie Manifest) dateert van zomer vorig jaar en focust op drie hoofdlijnen:

  1. meer doen om talenten te binden,
  2. aandacht voor inwoners in een kwetsbare positie,
  3. bijdragen aan een creatief, innovatief en dynamisch klimaat.

Op dit moment wonen binnen de ring ruim 50.000 inwoners, van wie bijna 7000 in de (vergrote) binnenstad. Dat zouden er volgens BEA 20.000 meer kunnen worden, voornamelijk door beter gebruik te maken van de bestaande bebouwing. Hoewel nadrukkelijk gekeken wordt naar studenten (Eindhoven herbergt er nu zo’n 24.000, waarvan een relatief groot deel na de studie in de stad blijft “hangen”) en kenniswerkers (nu ongeveer 2400, over vijf jaar zeker 5000), is het ook de bedoeling de binnenstad aantrekkelijk te houden voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte.

Werk- en vestigingsklimaat

In het beleidsdocument “Ondernemen 040” heeft Eindhoven de ambitie uitgesproken om te willen bijdragen aan een innovatief en hoogwaardig vestigingsklimaat. De stad wil aantrekkelijk zijn voor nieuwe en bestaande bedrijven, met name de meer innovatieve en kennisintensieve daaronder. Eindhoven wil daarin op Europese schaal concurreren.

Daarbij heeft de gemeente gemerkt dat niet alleen de omstandigheden voor die bedrijven van belang zijn, maar minstens zozeer voor hun werknemers. “Bedrijven vestigen zich daar waar hun medewerkers willen wonen.” Dat betekent dat er een hoog voorzieningenniveau moet zijn op het gebied van cultuur, sport, vrije tijd en evenementen.

Het MIRT-onderzoek Brainport 2020-2040 constateerde daarnaast dat Eindhoven, om daadwerkelijk met andere Europese topregio’s te kunnen concurreren, snel iets moet doen aan de stedelijke cultuur en het verbinden van die cultuur met voor Brainport relevante onderdelen: Technologie, Design en Kennis. Anders gezegd: de onderdelen zijn top, maar de onderlinge verbinding kan een stuk beter. Als het lukt om High Tech Campus, Strijp-S en universiteit daadwerkelijk te verbinden, zou direct de aantrekkelijkheid van het geheel met sprongen vooruitgaan. Dat gevoel zal nog eens versterkt worden als de stad erin slaagt de auto grotendeels uit het centrum én de binnenring te verbannen.

Schermafbeelding 2015-05-14 om 00.03.53

Dit was deel 2 van een korte serie over de toekomst van de Eindhovense binnenstad. Gisteren verscheen deel 1. Morgen deel 3, over city management, horeca, winkelen en mobiliteit in het centrum.