Author profile picture

Naast individuele personen zijn ook tientallen bedrijven, instellingen en verenigingen, op elk niveau en in elke samenstelling, bezig met duurzaamheid. Maar nauwelijks weten al die initiatieven van elkaars bestaan, laat staan dat ze elkaars lessen ter harte nemen. Er is, kortom, behoefte aan enige coördinatie. Om die reden is Bart van der Cammen sinds 1 juli als een kwartiermaker al die initiatieven aan het bezoeken – om van daaruit met adviezen te komen voor het vervolg.


Aanstaande maandag, 10 oktober, is de Dag van de Duurzaamheid. Eindhoven staat daar bij stil met een avond vol zeepkistpitches, presentaties, een duurzame markt en een film in ‘t Lempke. Een en ander is onderdeel van het duurzaamheidsproject Congrestival040. Een van de pitches komt van Bart van der Cammen. De bijeenkomst in ‘t Lempke is openbaar toegankelijk, maar vooraf aanmelden is wel nodig.


 

“Professionele organisaties (bedrijven, instellingen, organisaties) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een Duurzaam Eindhoven. Door stad en regio minder te belasten – denk aan CO2- en afvalreductie – maar ook door zelf producten en diensten te ontwikkelen die zorgen voor een Duurzamere Wereld.” Van der Cammen heeft de afgelopen maanden besteed aan een ‘rondje langs de velden’. En hoewel de afspraak was dat hij dat twee dagen per week zou doen, komt het in de praktijk dichter in de buurt van drie of vier dagen. “Maar er is ook zoveel te bekijken, daar is echt meer tijd voor nodig.”

Bart van der Cammen – “ik ben geboren met een groen hart” – is niet voor niets in deze functie geplaatst. Hij heeft een achtergrond als fysicus en econoom en heeft bij zijn werk (onder meer voor Philips Healthcare en Light, FEI en als zelfstandig ondernemer in de energiesector) altijd de maatstaven van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ogen gehouden.

“Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik nu stukje bij beetje een foto aan het maken ben van hoe Eindhoven ervoor staat. Welke bedrijven en instellingen zijn er zoal bezig met duurzaamheid en wie zouden daar nog bij kunnen komen? Daarbij kijk ik naar de volle breedte van het speelveld. De focus lijkt vaak te liggen op CO2-reductie, maar ik kijk echt verder. Niet alleen energiebesparing en duurzame opwekking, maar ook recycling hoort daarbij. En misschien zelfs ook transport en mobiliteit, ook daar zie je al her en der interessante initiatieven.”

Om duurzamer te werk te gaan, hoeven er niet altijd heel ingewikkelde stappen gezet te worden, heeft Van der Cammen gezien. “Wat bijvoorbeeld veel effect heeft is de omschakeling naar LED-verlichting. Maar ook de aanleg van bewegingsdetectoren of een betere afstemming van de apparatuur kan veel helpen.”

Uit de inventarisatie die nu loopt hoopt Van der Cammen een ‘koplopersgroep’ te formeren: “Een groep bedrijven die nu al voorop lopen en die actief gaan meehelpen om anderen ook mee te krijgen. Dat gaan we dan per thema of sector organiseren, want voor kantoren gelden weer heel andere omstandigheden dan voor bijvoorbeeld de industrie of een instelling.”

De planning is nu om begin 2017, als de kwartiermaker zijn rondje langs de velden heeft afgerond, met een aantal concrete projecten aan de slag te gaan. In ieder geval zitten daar de thema’s Energiebesparing, Duurzame energieopwekking en Recycling bij. De gemeente en de BZW zijn sponsors van het project. Helemaal alleen staat Van der Cammen er dan dus niet meer voor. “Door goede samenwerking in triple helix verband kan tempo worden gemaakt en kunnen eventuele belemmeringen worden opgelost.”