Author profile picture

Misschien wist u het nog niet, maar Eindhoven heeft een heus virtueel ideeënloket dat wordt beheerd door een heuse niet-virtuele ideeënmakelaar. Tussen december 2012 en augustus 2015 heeft deze makelaar in totaal 426 ideeën mogen behandelen via dit virtueel loket. Nou ja, er zijn 426 meldingen binnengekomen. Want een idee is blijkbaar niet altijd een idee.

Concreet: de 426 als idee vermomde meldingen bleken naast echte ideeën in de praktijk ook vaak “meldingen openbare ruimte, meldingen Cure (afval), sollicitaties, bedrijven of particulieren die diensten aanbieden en overige”. Geweldig toch, een sollicitatie is ook een idee! Hoewel dat in dit geval waarschijnlijk niet aan twee kanten zo werd opgevat.

Maar goed, echte ideeën waren er dus ook: 53 in totaal. Wat voor ideeën dat waren, laat staan of ze uitgevoerd zijn, daar laat de gemeente zich helaas niet over uit in de raadsinformatiebrief. Op één uitzondering na: het idee om leenbuggy’s ter beschikking te stellen in de gratis gemeentelijke fietsenstallingen is zowel ingediend als uitgevoerd. Gebruikers van de fietsenstalling kunnen onder meer bij de fietsenstalling 18 Septemberplein en Heuvelgalerie kosteloos een buggy lenen.

Wel laat de gemeente weten dat er grote diversiteit zat in de 53 echte ideeën. Maar ze zijn, zo lezen we tussen de regels door, niet allemaal van dezelfde hoogstaande kwaliteit. “Niet alle ingediende ideeën leiden uiteindelijk tot uitvoering of implementatie. In veel gevallen gaat het overigens niet om een nieuw idee, maar bijvoorbeeld een melding openbare ruimte. Ook gaan ideeën regelmatig over onderwerpen die al binnen de organisatie in behandeling zijn, of zijn geweest.”

Hoe dan ook, de virtuele ideeënbus blijkt laagdrempelig genoeg om er mee door te gaan. Ook is de tijdsinspanning van de ideeënmakelaar beperkt: deze heeft gemiddeld een uur nodig voor de afhandeling van een ingediend voorstel, ofwel zo’n 5 weken per jaar.

Voor de zekerheid heeft e52 de “lijst van 53” opgevraagd, we houden u op de hoogte van het resultaat. Wie weet brengt het ons nog op een idee. Hebt u dat nu al? Dien het dan meteen in op www.eindhoven.nl.