Ragweed (c) Pixabay - Public Domain Pictures
Author profile picture

In Nederland is het nog geen probleem, maar elders in Europa des te meer: het is augustus en dat betekent dat de Ragweed (ambrosia) weer gaat bloeien. Binnen Europa is dat vooral in het Franse Rhônegebied, in Oostenrijk, Noord-Italië en in grote delen van Oost-Europa. Deze een invasieve plant bedreigt de biodiversiteit en mensen met pollenallergie hebben er veel last van. Kort voor het begin van het Ragweed-seizoen heeft de Medische Universiteit Wenen daarom een Finder App voor deze plant gemaakt. Deze app is bedoeld om de belangstellenden te informeren over de plant en aan te moedigen om gegevens te verstrekken die het onderzoek vooruithelpen.

De Medische Universiteit van Wenen startte het initiatief om het agressieve allergeen te bestrijden in 2017, toen de online stuifmeelwaarschuwingsdienst www.ragweedfinder.at werd gelanceerd. Met de publicatie van de Ragweed Finder app worden burgers nu geïnformeerd en geactiveerd. Ze krijgen gezondheidstips, maar ook tools om Ragweed te herkennen en te rapporteren.

Het stuifmeel van Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) bevat sterke allergenen en vormt een internationaal gezondheidsprobleem. Gevoelige mensen reageren met hooikoorts, conjunctivitis en huiduitslag. In extreme gevallen kunnen anafylactische shock en ernstige zwelling van de ledematen optreden.

Algemeen probleem

In Oostenrijk heeft ongeveer elf procent van de bevolking last van Ragweed stuifmeelallergie. De bloeiperiode loopt van augustus tot september of zelfs oktober. In Nederland komt Ragweed, en daarmee deze allergie, veel minder voor.

“Het moet erkend worden dat Ragweed een algemeen probleem is”, zeggen de initiatiefnemers van Ragweed Finder App Uwe E. Berger en Katharina Bastl van de Pollenwarndienst van de Medische Universiteit van Wenen. De gegevens van de app stellen artsen in staat om nieuwe medische therapieën te ontwikkelen. Ook het landbouwonderzoek zal hiervan profiteren.

Het voordeel van de app

De voordelen van de Ragweed Finder App voor burgers zijn legio:

  • Informatie over Ragweed;
  • pollenwaarschuwing voor mensen met een allergie;
  • de mogelijkheid om symptomen uit te wisselen;
  • gids voor het detecteren van Ragweed;
  • de mogelijkheid om voorvallen van Ragweed te melden;
  • ondersteuning bij de behandeling van de plant in landbouw en tuinen – bijv. verwijdering, vernietiging en voorkoming van verontreiniging;

Waar vinden we Ragweed?

Men vindt Ragweed overwegend op braakliggende, door de mens overmatig gebruikte oppervlakken, zoals langs spoorlijnen en wegen, op puinstortplaatsen en velden. Het is echter ook in overvloed aanwezig in de landbouw en is van invloed op de oogsten. Een voorbeeld hiervan zijn zonnebloemvelden. Aangezien Ragweed zich snel verspreidt, brengt het ook de biodiversiteit in gevaar.

Ragweed is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika.

Ragweed
Rag Weed (Ambrosia Artemisifolia) aus: Flora Batava, Volume 20 (c) Von Jan Kops – www.BioLib.de, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18916630

Gevaarlijk afval

Vanwege de zeer allergene werking van de planten is het verwijderen ervan alleen aan te bevelen voor mensen die niet allergisch zijn gebleken voor de plant en onder voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van handschoenen en ademhalingsmaskers. Ook moeten de verwijderde planten niet op eigen initiatief worden verbrand of in compost worden gestort, omdat dit verdere verspreiding mogelijk maakt. Zaden blijven tot veertig jaar kiemkrachtig. De zaden moeten volgens de app worden afgevoerd in een verzegelde plastic zak bij het gevaarlijk afval.

Samenwerking met overheden

De app biedt de mogelijkheid om voorvallen te melden. Volgens de website werden vorig jaar 634 Ragweed vondsten gemeld en 578 geverifieerd. Na verificatie wordt het voorval doorgestuurd naar de verantwoordelijke instelling, die vervolgens passende maatregelen neemt. In samenwerking met alle nationale regeringen is een actieplan opgesteld om snel te kunnen reageren op de bloei of de groei van het vagevuur. Berger: “Als iemand een veld of individuele planten meldt, zullen ze zo snel mogelijk maaien. Planten die op het juiste moment gemaaid worden, bloeien niet en komen datzelfde seizoen niet terug.”