Author profile picture

Bovenstaande foto is niet bewerkt. Dit is Eindhoven in juli. Het wil nog niet vlotten met de zomer. Op de zoveelste grauwe, regenachtige spraken we met Eduardo Scaggiante, een student aan de TU/e. Zijn Spring Thunder Machine moet wolken uit elkaar doen drijven door er elektromagnetische velden op af te schieten, waardoor de regen zal stoppen.

Het prototype moet over twee jaar klaar zijn. Het is een radicaal idee, een machine die de regen doet stoppen. Dat begrijpt de Italiaan zelf ook wel. “Het is zo radicaal dat ik bij niemand kan afkijken hoe ik het moet aanpakken.”

Ik wil niet dat mijn machine iedereen de dood in jaagt.

edoardo scaggienta
Edoardo Scaggiante

Het idee van weermodificatie is niet helemaal nieuw. Een Duitser ging Scaggiante in 2010 voor. Het lukte hem om regenwolken te maken in een lab, door met lasers te schieten in een kamer met een hoge luchtvochtigheid.  De Chinese overheid liet in 2009, 18 vliegtuigen de lucht in gaan met zilverjodide, een zout met een lage oplosbaarheid in water. De zilverjodide moest de wolken boven het Plein van de Hemelse Vrede uit elkaar drijven, wat moest leiden tot een droge Nationale Parade. De beloofde droogte kwam, maar of dat met de zoutstof te maken had, is niet bekend. Er was die dag een vijftig procent kans op regen verspeld.

Niet iedereen de dood injagen
“Wat de Chinezen deden, kan ik niet doen. Niet in de laatste plaats omdat zilverjodide een giftige stof is. Ik wil niet dat mijn machine iedereen de dood in jaagt”, zegt Scaggiante. Zijn manier van werken is ongevaarlijk zegt hij. “Al is het misschien verstandig om geen proeven te draaien als er vliegtuigen overvliegen, geen idee wat de elektromagnetische velden daarmee zouden doen.”

Tesla
Het is een oud wetenschappelijk vraagstuk, met talloze moderne vragen. Als we de regen hier weghalen, valt die ergens anders dan twee keer zo hard? Als we wolken kapot schieten, halen we dan ook vervuiling uit de lucht? En komt die bijvoorbeeld in Duitsland of België terecht? En misschien wel de belangrijkste: Speelt een wetenschapper die regen tegenhoudt niet te zeer voor god?

Volgens Scaggiante valt dat allemaal nog te bezien. Hij wil zich vooral richten op de vraag of het überhaupt mogelijk is een controleerbare impact te hebben op het weer, door middel van elektromagnetische velden, gebaseerd op het idee van Magnetic Buoyance. Met die techniek ging slechts één wetenschapper hem voor: Nicolas Tesla, die in de twintigste eeuw al de blauwdruk optekende voor de techniek die Scaggiante nu wil gaan gebruiken.

“Maar niemand weet hoe hij te werk is gegaan, of hoe ver hij gekomen is. Ik moet alles opnieuw uitvinden”, zegt de jonge wetenschapper. Van eventuele gevaren of negatieve toepassingen –bijvoorbeeld in militair gebruik- wil hij niets weten. “Tesla zei ooit: De wetenschap is een perversie, als die niet als doel heeft de mens vooruit te helpen. Wat ik probeer te doen, zou misschien gevaarlijk kunnen zijn en het zou misschien in de verkeerde handen kunnen vallen, maar het is 10.000 keer minder schadelijk voor de aarde dan wat de mens haar al aangedaan heeft.”

Scaggiante zoekt nog een plek om zijn Spring Thunder Machine te kunnen gaan bouwen. Hij is in gesprek met verschillende partijen op de High Tech Campus die hem wellicht verder kunnen helpen. Een project om in de gaten te houden.