Author profile picture

Eindhoven Airport mag de komende jaren doorgroeien. In tegenstelling tot de omliggende “vliegveldgemeenten” wil Eindhoven de luchthaven geen extra beperkingen opleggen voor bijvoorbeeld vluchten in de late avonduren en in het weekend. Met name GroenLinks was dinsdagavond woedend op de collega’s in de Eindhovense gemeenteraad: een motie die pleitte voor extra beperkingen werd weggestemd. Rik Thijs van GroenLinks legt uit waar hij voor streed.

Gastbijdrage door Rik Thijs, gemeenteraadslid GroenLinks Eindhoven

Ondanks inspanningen van GroenLinks Eindhoven om een balans te vinden tussen de groei van Eindhoven Airport met duurzaamheid en hinderbeperking, zag een meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad niet hetzelfde belang. Gesteund door PvdA, SP, BBL en de ChristenUnie, diende GroenLinks gisteren een motie in die uitging van maximaal drie late landingen, inclusief een klimboeteregeling, en in het weekend pas vliegen vanaf 8.00 uur. Helaas slaagden we er niet in hiervoor een meerderheid te halen.

Balans verschuift

Eindhoven Airport is belangrijk voor de (economische groei) in onze regio, maar volgens GroenLinks begint deze balans steeds verder te verschuiven. Ook het GGD-onderzoek in het kader van de hinderbeleving wijst hierop: “De hinder door het vliegverkeer in de regio is in de afgelopen jaren toegenomen. Uit het GGD-onderzoek, in opdracht van de gemeente Eindhoven, blijkt dat één op de tien mensen die onder de rook van het vliegveld wonen, klaagt over ‘ernstige geluidhinder’.”

Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de hinder te beperken en het streven naar stille en schone vliegtuigen is alleen maar te ondersteunen. Maar we vragen ons af of dit gaat lukken binnen 5 jaar. Kunnen we zorgen dat bij het stijgende aantal vliegbewegingen de hinder niet of minimaal toeneemt? Zeker ook als we extra vluchten gaan toelaten na 11 uur of voor 8 uur in het weekend? GroenLinks twijfelt hierover en wilde de Green Deal inclusief een leefbaarheidsfonds een echte kans geven.

Stillere vliegtuigen?

Ook de VVD en D66 kondigden afzonderlijke moties aan op dit onderwerp. Vlak voor de raadsvergadering bleek echter dat deze opeens waren samengevoegd tot een gezamenlijk voorstel. Hierin verklaarden ze de business-case leidend en de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden daaraan ondergeschikt. De indienende partijen verklaarden dat zij door de openingstijden te verruimen meer mogelijkheden zagen om de vliegmaatschappijen te committeren aan het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen. Bewijs zien wij hiervoor echter niet in de motie. Doordat het CDA, die een week voorafgaand aan de raadsvergadering zich nog stellig tegen uitbreiding van vluchten verklaarde, 180 graden draaide en zich aansloot bij de motie die wel verruiming bepleit, heeft onze motie het op een paar stemmen niet gehaald.

GroenLinks betreurt het sterk dat de Eindhovense gemeenteraad in meerderheid het signaal afgeeft dat de economische belangen van Eindhoven Airport belangrijker zijn dan de kwaliteit van leven van omwonenden. Wij hopen dat de wethouder in haar reactie aan de Alderstafel ook meegeeft dat de raad hier ernstig verdeeld over is en dat er sowieso wel overeenstemming is  over het uitvoering geven aan de Green Deal en het instellen van een klimboete voor vluchten die te laat binnen zijn.

Klap in het gezicht

Dit is een klap in het gezicht van de hele regio. Met deze nu aangenomen motie wordt Eindhoven Airport volledige vrijheid gegeven. Het gezondheidbelevingsonderzoek van de GGD wordt gewoon naast zich neergelegd.

Studio040 maakte opnames na het raadsdebat: