© IO
Author profile picture

Afhankelijk van het gekozen groeiscenario kan Eindhoven Airport de komende jaren tussen de 400 en 7000 extra banen opleveren. De extra toegevoegde waarde die hiermee samenhangt is €40 – 250 miljoen. De bandbreedte is zo groot vanwege de verschillen in de vier scenario’s, die variëren van geen groei (43.000 vliegbewegingen) tot forse groei (100.000 vliegbewegingen in 2030). Dat blijkt uit recent onderzoek van Ecorys, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Lees hier meer over de onderzoeken naar de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport in 2030

Bijna driekwart van de passagiers vliegt vanaf Eindhoven vanwege een vakantie of weekendbreak. Zo’n 12% heeft zakelijke reisdoelen. Eindhoven Airport is in tien jaar tijd drie keer zo groot geworden in termen van het aantal passagiers en ruim verdubbeld in het aantal vliegtuigbewegingen. In 2017 handelde de luchthaven zo’n 5,7 miljoen passagiers af. Er zijn meerdere passagiersprofielen te onderscheiden die allemaal zorgen voor de huidige economische betekenis van de luchthaven. Uit het onderzoek:

– De luchthaven draagt op dit moment bij aan de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van
de Nederlandse economie. In totaal genereert de luchthaven op dit moment bijna 3.000 voltijds arbeidsplaatsen. De toegevoegde waarde die hiermee samenhangt bedraagt circa €200 miljoen;
– Het effect op de werkgelegenheid in de provincie bedraagt 1.700 voltijds banen, waarvan ruim 1.400 in de regio Eindhoven;
– Bovendien draagt de luchthaven ook bij aan de toegevoegde waarde in de provincie en regio. Dit is €125 miljoen in de provincie en €110 miljoen in de regio;
– Verder heeft Eindhoven Airport een positieve invloed op het vestigingsklimaat en productiviteit van het bedrijfsleven in de provincie en regio. Dit leidt ook tot aanvullende werkgelegenheidseffecten bovenop voornoemde aantallen.

passagiers Eindhoven Airport

Een verdere groei van de luchthaven leidt naar verwachting van de onderzoekers tot een grotere economische betekenis voor Nederland, provincie en de regio. De extra werkgelegenheid voor de provincie Noord-Brabant is 250-1400 voltijds banen, afhankelijk van het scenario. Het effect op de toegevoegde waarde is €20- 90 miljoen extra. Voor de regio is het werkgelegenheidseffect een extra 200-1000 voltijds banen en het effect op de toegevoegde waarde €15- 70 miljoen extra. Op nationaal niveau is het aandeel van de afgeleide effecten (vanuit de bestedingen) het grootst, op regionaal en provinciaal niveau zijn dat de directe effecten. De hoogte van de raming van de afgeleide economische effecten is sterk afhankelijk van de aannames en schattingen omtrent bestedingen en verblijfsduur van de passagiers, zo zegt het onderzoek.

passagiers Eindhoven Airport

In aanvulling op bovenstaande werkgelegenheidseffecten en effecten op de toegevoegde waarde leidt groei van Eindhoven Airport ook tot een verbetering van het vestigingsklimaat van de provincie en regio en tot een positief productiviteitseffect van het bedrijfsleven in provincie en regio. “Het vestigingsklimaat verbetert bij een toename van de connectiviteit van de regio en provincie. Dit directe effect is groter bij een sterkere toename van de connectiviteit. De productiviteit van bedrijven verbetert als gevolg van zakelijk gebruik van de luchthaven door bedrijfsleven.”

Dit alles leidt dan ook tot aanvullende werkgelegenheidseffecten in de regio en provincie. Deze effecten zijn lastig te kwantificeren, “maar zijn in de ordegrootte van 30%-60% van het directe regionale werkgelegenheidseffect, afhankelijk van het onderzoeksscenario”.

passagiers Eindhoven Airport

passagiers Eindhoven Airport
Verdeling passagiers Eindhoven Airport, anno 2017

Om deze effecten op het vestigingsklimaat en de productiviteit te kunnen genereren, moeten er bestemmingen aangeboden worden waar het bedrijfsleven de meeste vraag naar heeft. In het kader van dit onderzoek en eerder onderzoek zijn diverse bestemmingen geïdentificeerd. Deze bestemmingen zijn duidelijk te koppelen aan het economisch profiel van de regio;

De luchthaven heeft maar beperkt invloed op de keuze welke bestemmingen er aangeboden worden. Dit bepalen de luchtvaartmaatschappijen zelf. “Voor alle bestemmingen is het nodig dat er een mix aan passagiers – zakelijk, niet zakelijk, verschillende segmenten – aangetrokken wordt. Alleen dan kan een bestemming voldoende vraag genereren om met voldoende frequentie rendabel gevlogen te worden. Dit betekent dat zonder niet-zakelijke passagiers de bestemmingen waar het regio-bedrijfsleven het meeste behoefte aan hebben, niet gerealiseerd kunnen worden.”

Lees hier het complete onderzoek, evenaals een reeks andere onderzoeken over de luchthaven. Binnenkort meer op Innovation Origins.