Author profile picture

Het gaat (relatief) goed met de stad. Eindhoven heeft 2015 afgesloten met een positief rekeningresultaat van 15,6 miljoen euro. Dat had alles te maken met het herstel van de Nederlandse economie, die in Zuid-Oost Brabant nog iets beter dan elders verliep.

“Ook in Eindhoven zien we een herstel”, zo schrijft wethouder Seuren (financiën) aan de gemeenteraad. “Zo hebben we voor het eerst sinds jaren weer een positief resultaat behaald op grondverkopen en is er een toename aan ontvangen leges voor vergunningen. Aan onze balies wordt 93% van de mensen binnen 5 minuten geholpen, wat ruimschoots hoger is dan de doelstelling.”

Driekwart van de inwoners is tevreden over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. “We halen dan ook onze doelstelling ten aanzien van ‘schoon en netjes’. We zijn ook geslaagd in onze doelstelling om meer bedrijvigheid te realiseren. Het afgelopen jaar zijn er een aantal aansprekende bedrijven geland in de gemeente Eindhoven krijgt een rapportcijfer van 7,3 als stad om in te wonen en te leven.”

Het eigen vermogen van de gemeente is 237 miljoen euro. Een deel van het positieve resultaat, ruim 5,6 miljoen euro, wordt beschikbaar voor het groot-onderhoud van de openbare ruimte. Voor het inzetten van de resterende 10 miljoen komen later nog specifieke voorstellen. Seuren: “Het is een resultaat dat redelijk tevreden stemt, want 2015 was een pittig overgangsjaar: de gemeente Eindhoven was voor het eerst ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie decentralisaties: AWBZ, Jeugdzorg en Participatie.”

De continuïteit van de zorg stond volgens Seuren het afgelopen jaar voorop, “Eindhoven wilde geen concessies doen aan de kwaliteit en kwantiteit van de zorg aan de inwoners. Mede door de in eerdere jaren opgebouwde reserve Sociaal Domein was de gemeente in staat om 9 miljoen euro extra in injecteren in de zorg.”

Een positieve ontwikkeling is dat de woningbouw steeds verder op gang komt. Er is ook een extra toename in de woningbehoefte. Op de Eindhovense markt komen de grondverkopen op gang. De opbrengst uit grondverkopen is in 2015 ten opzichte van 2014 bijna verdrievoudigd, er zijn circa 3500 woningen in aanbouw en de gemeente ziet meer initiatieven. “Die biedt een rooskleurige blik op de winst- en risicoverwachtingen van de grondexploitaties”, zegt Seuren.