©IO
Author profile picture

Na ruim vijf jaar van onderzoek is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat de transactie tussen de gemeente Eindhoven en PSV uit 2011 geen onrechtmatige staatssteun inhield. De EC had dat vermoeden aanvankelijk wel en startte daarop het onderzoek. Eindhoven is direct al in het geweer gekomen tegen de suggestie van de EC maar zal dat proces nu verder staken.

In 2011 kocht de gemeente Eindhoven voor 48 miljoen gronden van PSV en na klachten van burgers startte de Europese Commissie een onderzoek. De EC vindt nu dat de PSV-transactie toch onder marktconforme voorwaarden tot stand is gekomen, zo heeft de Commissie de gemeente mondeling laten weten. Een formeel schriftelijk besluit moet nog komen. Burgemeester en wethouders laten dat vandaag aan de gemeenteraad weten.

“Zoals wij u eerder hebben medegedeeld, heeft de EC op 7 maart 2011 een besluit genomen, waarmee de EC een onderzoek is gestart naar de vraag of de PSV-transactie onrechtmatige staatssteun oplevert. Wij hebben tegen dit besluit beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. Daarnaast hebben wij de EC een uitgebreide inhoudelijke toelichting gegeven op de transactie.”

Wethouder Staf Depla: “Voor mij was vanaf het allereerste moment heel duidelijk dat we een eerlijke prijs voor de grond hebben betaald. Dat was voor de gemeente namelijk een keiharde voorwaarde. We hebben dat zelfs in 2011 door een onafhankelijk bureau extra laten toetsen. De uitspraak van de Europese Commissie bevestigt dit nu. Ik had niet anders verwacht, want ik weet precies onder welke condities we de transactie hebben gedaan. Het is jammer dat bij de start van het EC-onderzoek een verkeerde indruk is ontstaan en dit drie jaar in de lucht is blijven hangen. Er is drie jaar lang diep gegraven en veel informatie uitgewisseld. Het is goed dat alle twijfel over de correctheid van de grondaankoop nu is weggenomen.”

PSV-directeur Toon Gerbrands: “PSV is blij dat er duidelijkheid is gekomen in deze langlopende kwestie. Vanaf het begin is voor alle betrokken partijen duidelijk geweest dat er een rechtmatige deal lag. De bevestiging door de Europese Commissie zorgt ervoor dat dit hoofdstuk gesloten kan worden. Mijn voorganger Tiny Sanders verdient in deze de credits. Hij heeft in dit lastige dossier de juiste strategie gevoerd. Voor PSV betekent dit ook dat het nog gereserveerde bedrag van 5 miljoen euro de komende jaren vrijkomt.”

De gemeente benadrukt dat ze destijds bij de besluitvorming over de grondaankoop PSV als eis heeft gesteld dat de transactie geen staatssteun mag opleveren. “Wij vinden dat financial fairplay een belangrijke hoeksteen is als het gaat om afspraken met betaald voetbalorganisaties”, schrijven B&W aan de Raad. “Wij zijn verheugd om te constateren dat de EC nu met ons tot de slotsom is gekomen dat de transactie geen onrechtmatige staatssteun oplevert. Daarmee onderschrijft de EC de lijn die wij destijds hebben gekozen. De EC is met de gemeente van mening dat de grondaankoop een marktconforme en eerlijke transactie is.”