Author profile picture

Invest-NL, provincie Limburg, Onderlinge ’s-Gravenhage en De Hoop investeren samen € 85 miljoen in het Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF). Het fonds wil de transitie naar een circulaire economie versnellen en heeft na deze nieuwe investering een totale omvang van € 187 miljoen.

Het PCDF investeert in circulaire productiebedrijven op het gebied van CO2- en afvalreductie en het vervangen van fossiele brandstoffen. Vaak gaat het om investeringen waar innovatieve technologie wordt toegepast waarmee wereldwijd een waardeketen verduurzaamd kan worden. Door deze projecten in een vroege fase te financieren, stelt PCDF circulaire productiebedrijven in staat hun technologie en bedrijfsmodel sneller op commerciële schaal te bewijzen, waarna het voor andere financiers gemakkelijker wordt om de verdere opschaling te financieren.

Jan-Willem König, directeur van Polestar Capital noemt het financieren van circulaire productiebedrijven kapitaalintensief. “Daardoor hebben ze relatief grote bedragen aan geduldig kapitaal nodig. Diverse innovatieve verduurzamingsoplossingen zijn al beschikbaar, maar hebben nog te weinig schaal om echt impact te hebben. Door deze oplossingen te financieren, kunnen wij de circulaire economie transitie versnellen. Deze nieuwe kapitaalinjectie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

“Het PCDF verschaft bedrijven toegang tot kapitaal in een essentiële fase van groei”, aldus Tim van Vledder, Senior Investment Manager bij Invest-NL. “Namelijk op het moment dat nieuwe technologie voor het eerst op commerciële schaal wordt toegepast. Veel investeerders ontbreekt het aan de kennis of het mandaat om in dit moeilijk te financieren deel van de markt te opereren. PCDF kan dit wel, en we verwachten dan ook een vruchtbare samenwerking tussen deze partijen die zich niet alleen zal beperken tot een investering in het fonds.”