Author profile picture

Als aan de ene kant de (zorg)professionals staan en de consument en patiënten aan de andere, dan staat Slimmer Leven 2020 in het midden. De coöperatie kijkt vooruit naar de Dutch Technology Week, waar ze het gesprek aangaan met beide partijen om de zorg te kunnen blijven innoveren.


dtwE52 maakt een serie artikelen ter voorbereiding op de Dutch Technology Week (23-29 mei). Dit is het vierde deel. Hier de eerdere delen


De coöperatie wil de zorg slimmer maken. Door technologische vernieuwing te stimuleren of door samenwerkingen aan te gaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld al met de app van SkinVision, dat zich melde bij Slimmer Leven met ongeveer 100 gebruikers, en dat aantal sindsdien zag vertienvoudigen. Of met de samenwerking met Centrale 24. Waarbij de ICT-afdelingen van meerdere zorginstanties bij elkaar ondergebracht werden.

Snelle toename van de zorgvraag en zorgkosten, maken het verder omarmen van technologie (in de zorg) geen luxe, maar een noodzaak.

Slimmer Leven wil de Dutch Technology Week in mei aangrijpen om het gesprek aan te gaan met beide kanten van het zorgspectrum. Dat gebeurt op een netwerkbijeenkomst bijvoorbeeld, waar gesproken wordt op bestuurlijk niveau over ecosystemen en hotspots. Of bij het eHealth-informatiepunt, waar makers en consumenten in gesprek kunnen gaan over nieuwe technologie.

Lastig innovatieterrein
“Beide zijn belangrijk”, zegt Slimmer Leven-directeur Peter Portheine. “Al hebben we geleerd dat soms te moeten kiezen welke taal we gebruiken. Tijdens een gesprek met een consument praten we niet meer over een zorgecosysteem double-helix transformer programma, onbegrijpelijk jargon waar de gemiddelde Brabander geen boodschap aan heeft.”

Peter Portheine
Peter Portheine, fotobron: Slimmer Leven 2020

De zorg lijkt lastig innovatieterrein. “Onder meer omdat één patiënt vaak te maken heeft met meerdere instanties”, zegt Portheine. “Een voorbeeld: diabetici hebben te maken met een huisarts, soms met een verzorger die thuis komt om te helpen en dan nog met een internist in het ziekenhuis.”

Een slimmere inrichting van zo’n traject kan leiden tot inkomstenverlies van één van de betrokken partijen. “Als een behandeling vanuit het ziekenhuis naar de huisarts verplaatst wordt, betekent dit een verlies van een deel van de inkomsten voor het ziekenhuis. Waardoor zij niet gemotiveerd zijn om mee te helpen aan de vooruitgang.”

Belang
Ook de consumenten zijn soms huiverig. Over de data die ze achterlaten door het gebruik van slimme apps bijvoorbeeld. Die zou financieel uitgebuit kunnen worden. “Terwijl dat nu vaak gebeurt zonder dat ze het doorhebben. Ik zeg altijd: ‘Voor elke partij die een gratis app maakt, betalen er zo’n 70 partijen die gebruik maken van jouw data.’ Op het moment dat zo’n app te maken krijgt met de zorg, worden mensen bang. Maar als het op zorg, gefinancierd door overheid, aankomt, moeten we heel duidelijk en vooSlimmer Leven logorzichtig kunnen uitleggen dat de data veilig is”

Portheine: “Want het innoveren van de zorg is belangrijk. Gezien de snelle toename van de zorgvraag en zorgkosten, is het verder omarmen van technologie geen luxe, maar een noodzaak om de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. De DTW biedt ons een kans om die boodschap over te brengen.”

Lees hier meer over de Dutch Technology Week.