© DLR
Author profile picture

De mobiliteit van de toekomst is milieuvriendelijk. Weg met fossiele brandstoffen en milieubelastende emissies. Het onderzoek naar een schone luchtvaart kent diverse facetten. Synthetische brandstoffen uit hernieuwbare bronnen, aandrijvingen met elektriciteit of waterstof en emissiearme motoren. In het luchtverkeer gaan ook onbemande elektrische vliegtuigen een rol spelen.

Het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) heeft daarom vier nieuwe instituten en onderzoeksfaciliteiten opgestart in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Electric Flying’.

“Met ons onderzoek in deze nieuwe instituten en faciliteiten dragen we bij aan de vooruitgang op het gebied van elektrisch en onbemand vliegen, het ontwikkelen van alternatieve zonnebrandstoffen en een CO2-vrije mobiliteit. Op deze manier leveren we ook een essentiële bijdrage aan de energietransitie”, aldus Pascale Ehrenfreund, voorzitter van de Raad van Bestuur van DLR.

Ontwikkeling van zonnebrandstoffen

Onderzoekers van het DLR-Instituut voor Toekomstige Brandstoffen willen technologische oplossingen ontwikkelen “waarmee in de toekomst brandstoffen met behulp van zonne-energie kunnen worden geproduceerd”, aldus het instituut. “Welke processen maken het mogelijk om het bronmateriaal tegen lage kosten en op grote schaal beschikbaar te stellen? Welke vloeibare brandstoffen kunnen het best worden geproduceerd uit door met zonne-energie geproduceerde waterstof of koolmonoxide? En hoe kunnen de productieprocessen worden geoptimaliseerd?”

Zoektocht naar alternatieve aandrijftechnieken

Nieuwe aandrijftechnologieën zoals hybride aandrijvingen met gas en elektriciteit, volledig elektrische systemen of aandrijvingen met alternatieve brandstoffen moeten worden onderzocht in het DLR-instituut voor Low-Emission Aerospace Propulsion. Het doel is de uitstoot van het luchtverkeer aanzienlijk te verminderen. De onderzoekers moeten er rekening mee houden dat “dergelijke configuraties hoge eisen stellen aan intelligente besturingssystemen”. Bovendien zouden nieuwe voorschriften en veiligheidsconcepten nodig zijn met betrekking tot de eisen in de luchtvaart.

DLR-onderzoeksprogramma ‘Elektrisch vliegen’

In het kader van het onderzoeksprogramma “Electric Flying” zal op drie verschillende locaties worden gewerkt aan de thema’s General Aviation (GA), Urban Air Mobility (UAM) en Unmanned Aerial Systems (UAS).

De onderzoeksfaciliteit Technologies for Small Aircraft in Aachen en Merzbrück richt zich op General Aviation en Urban Air Mobility. Daar worden concepten voor geheel nieuwe vormen van mobiliteit ontwikkeld. Hier zullen wetenschappers het totale ontwerp, de productie, duurzame voortstuwingssystemen, de vluchtfysica en de steeds verdergaande automatisering – inclusief autonomie – van nieuwe systemen onderzoeken.

Het Competence Centre Unmanned Aeronautical Systems in Cochstedt richt zich op “onderzoek op het gebied van UAS en hun veilige integratie in het luchtruim”. Het gaat daarbij in de eerste plaats om kwesties als veiligheid, acceptatie en schaalbaarheid. Daarnaast zal het competentiecentrum samenwerken met het Nationale Test Centrum voor onbemande luchtvaartsystemen for Unmanned Aerial Systems om “het DLR-onderzoek naar veelbelovende technologieën voor onbemande vliegtuigen te versterken”.