SONY DSC
Author profile picture

Zaankanter Duco Stuurman (48) wordt lid van de Directieraad van de gemeente Eindhoven. Hij begint in februari en krijgt als belangrijkste taak “het begeleiden van de transitie binnen het Sociaal Domein”. Hij heeft ruime ervaring in dit dossier maar is nieuw in de regio. De directieraad wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris, het formele hoofd van de gemeentelijke organisatie.


Het Zaanse platform De Orkaan luidt Duco Stuurman alvast uit


 

duco stuurmanNa het vertrek van Ingrid Widdershoven (afgelopen zomer) was deze directiefunctie vacant. Stuurman is qua verantwoordelijkheden echter niet een-op-een haar opvolger.

Stuurman vervulde ruim 20 jaar diverse functies voor de gemeente Zaanstad, momenteel als Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling. Sinds 2011 is hij in die functie verantwoordelijk voor maatschappelijke ontwikkeling, werk en inkomen, wijkmanagement, gebiedsontwikkeling en de implementatie van de drie decentralisaties (Jeugdwet, WMO en Participatiewet).

Naast zijn Directeursrol vervult Stuurman momenteel de rol van voorzitter van de Vereniging Directeuren Netwerk Sociaal Domein en is onder andere lid van de landelijke stuurgroep Informatievoorziening Sociaal Domein en de werkgroep Zorglandschap Jeugd.

Schermafbeelding 2015-12-15 om 23.10.28