Author profile picture

Een slimme regio investeert in haar kinderen, moet burgemeester Jorritsma hebben gedacht. Hij onderbrak vandaag speciaal zijn collegevergadering om 750 leerkrachten en andere geïnteresseerden toe te spreken tijdens het tweede Kennisfestival in het Evoluon. De samenleving heeft behoefte aan nieuwe vaardigheden en daar moeten scholen in de Brainportregio op inspelen, hield hij het publiek voor. Maar niet iedereen was het daar mee eens.

Bas Haring, filosoof, hoogleraar, bekend van tv en hoofdspreker op het festival valt over de woorden van Eindhovens nieuwe burgemeester. Onderwijs draait niet om het inspelen op een behoefte in de maatschappij of de Brainport. Onderwijs draait om de behoefte van het kind. Hij herhaalt zijn woorden nog een paar keer.

IMG_3267

Het Kennisfestival is een dag over innovatie in het onderwijs. Om het belang daarvan te onderstrepen wordt vandaag een convenant ondertekend door elf middelbare scholen onder de noemer ‘brainportscholen’. Geen nieuw begrip, maar vandaag wordt het rijtje dat zich zo mag noemen met drie nieuwe scholen (Eckart College en Joris College in Eindhoven en Pius X in Bladel) uitgebreid. Een Brainportschool heeft een werkwijze waarbij leerlingen zich meer toeleggen op ondernemen, onderzoeken en ontwerpen.


Het ontstaan van de Brainportscholen


Onder de aanwezigen is lof voor de woorden van Haring, maar ook begrip voor die van Jorritsma. Conrector Dirk van de Weijer van het Van Maerlant Lyceum, een van de brainportscholen, is blij met de samenwerking die er in de Brainport is met het bedrijfsleven. Hij vertelt over een aantal leerlingen van Brainportscholen dat een speciaal traject volgt waarbij ze kennismaken met bedrijven. Zo ging een groepje scholieren onlangs op bezoek bij de inspanningsfysioloog van PSV om te zien welke innovaties hij gebruikt om de prestaties van profvoetballers te optimaliseren. De leerlingen gingen vervolgens onderzoeken waar deze technieken nog meer toegepast kunnen worden.

Een ander thema in het verhaal van Haring is het aansluiten bij de interesse van een kind. Waar maakt het zich druk om of heeft het kritiek op? Dat is vaak een aanknopingspunt voor verder onderzoek en het vinden van een oplossing. Ook Peter Cox, programmamanager Onderwijs bij Brainport Development, denkt dat om ondernemend, onderzoekend en ontwerpend gedrag van jongeren te stimuleren docenten moeten leren omgaan met nieuwsgierige, eigenwijze kinderen. Dat betekent ook: meer differentiëren in het onderwijsaanbod.

Terwijl de Leidse hoogleraar zijn verhaal afrondt stromen leerkrachten naar de zaaltjes voor workshops. Hoe verrijk je je les met augmented reality, hoe kunnen leerlingen zelf energie opwekken of hoe maak je gebruik van programmeren? Maar ook bredere thema’s als: hoe bied je als docent ondernemend en ontwerpend onderwijs aan? En hoe bereid je leerlingen voor op een lerend leven? Misschien is dat wel de kernvraag van de dag.

De elf Brainportscholen zijn: Jan van Brabant (Helmond), Heerbeeck College (Best), Strabrecht College (Geldrop), Lorentz Casimir Lyceum (Eindhoven), Van Maerlant Lyceum (Eindhoven), Frits Philips Lyceum (Eindhoven), Varendonck College (Asten), Dr. Knippenberg College (Helmond), Eckart College (Eindhoven), Joris College (Eindhoven), Pius X (Bladel)