Both founders are in the top row on the right © Worldcoo
Author profile picture

About Worldcoo

  • Founders: Sergi Figueres and Aureli Bou
  • Founded in: 2012
  • Employees: 14
  • Money raised: more than 9 million euro
  • Ultimate goal: become the main fundraising tool to fund social & environmental projects around the world

Kerst is de tijd van genieten en gezelligheid. Maar het is ook een tijd van introspectie en nadenken over het welzijn van de wereld. Niet iedereen heeft het even goed. Gelukkig zijn er velen die graag iets voor minderbedeelden doen. Innovation origins zet daarom deze week voor Kerst enkele start-ups in het zonnetje die het welzijn van medemensen als hun core business hebben. Lees hier de vorige afleveringen.

Een microdonatie voor een goed doel tijdens het afrekenen, is een slimme manier om ontwikkelingsprojecten per crowdfunding te financieren. In gesprek met de Spaanse ontwikkelaars achter deze toepassing.

Je kent de situatie mogelijk wel. Je wilt pinnen bij de kassa en het display van het pinautomaat vraagt je of je ook iets wilt doneren aan een ontwikkelingsproject. Je druk op de groene knop en hopla, er gaat 1 euro (of een ander klein bedrag) naar een goed doel. Goede kans dat de techniek achter deze toepassing om een microdonatie te doen uit Spanje komt. 

Aureli Bou (37), die een ingenieursdiploma op zak heeft, en Sergi Figueres (37), afgestudeerd in Internationale Betrekkingen, hebben deze handige tool uitgevonden, waarmee je kleine bedragen kunt doneren aan goede doelprojecten als je in een winkel (of online) elektronisch betaalt.

Een voordeel van deze vorm van fondsenwerving is dat een ander type van donateur wordt aangesproken, vaak jongeren ook, dan de (oudere) donateur die jaarlijks geeft. Een ander pluspunt is dat er geen organisaties mee worden geholpen, maar concrete doelen op de manier van crowdfunding. 

We spraken met de twee grondleggers van Worldcoo in Barcelona.

Hoe zijn jullie op het idee van Worldcoo gekomen?

Worldcoo is eigenlijk ontstaan als gevolg van een mislukt project. In 2010 hadden we een NGO gesticht gericht op samenwerkingsprojecten in de techniek. Maar al snel realiseerden wij ons dat er veel andere organisaties waren die hetzelfde doen, en dat maar een paar van hen waren gericht op hoe ze hun projecten op een efficiënte en duurzame manier konden financieren. 

Daarom besloten we om een nieuw kanaal te creëren om fondsen te werven voor projecten onafhankelijk van de overheid. Ons idee was om een nieuwe technologie te creëren om crowdfunding te verenigen met e-commerce. Sindsdien hebben we nieuwe fondsenwervingskanalen ontwikkeld, ook gericht op banken, grote bedrijven en retailers. 

Hoe selecteert u de ontwikkelingsprojecten?

Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met meer dan 500 NGO’s over de gehele wereld. Als een bedrijf ons fondsenwervingskanaal wil inzetten, bereiden wij een voorstel voor van doelen en projecten waarvan we denken dat het bij de klant past. De projecten selecteren we naar de impact op sociaal en milieutechnisch gebied. Ook richten we ons op fondsenwerving als er noodsituaties zich in de wereld voordoen.

Hoe checkt u dat de projecten slagen?

We hebben een team van mensen dat in direct contact staat met de verschillende organisaties. Die medewerkers sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten af en controleren elke organisatie en elk ingediend project. Zodra de crowdfunding is geslaagd en het project wordt gefinancierd, vragen wij om een verslag over de met het ingezamelde geld behaalde resultaten. Deze afdeling controleert elke ingezamelde euro en volgt de verwezenlijkingen van elk gefinancierd project op. 

Voor ons is het heel belangrijk dat klanten, de bedrijven die onze tool inzetten en hun klanten, volledige informatie kunnen krijgen over de projecten waaraan ze hebben meegewerkt. Deelnemers kunnen op een online platform alle informatie krijgen over de betreffende NGO en het project. Het is essentieel dat alle betrokkenen in totale transparantie weten waar het geld naartoe gaat en in staat zijn om elke gedoneerde cent te volgen.  

Worden alleen projecten of kan men ook geld geven aan een liefdadigheidsorganisatie?

We zeggen altijd dat Worldcoo helpt om projecten te financieren, geen organisaties. Alle projecten worden geleid door een ‘tastbare’ NGO, maar we focussen altijd meer op het project dan op de NGO die de taak uitvoert.

De toepassing is beschikbaar voor e-commerce, banken en retail. Welk kanaal loopt het best? 

Zonder enige twijfel is de Charity Rounding Up, gericht op detailhandelaars, het kanaal dat het beste werkt.

Worldcoo
© Worldcoo

Het is een nieuw mechanisme dat microdonaties mogelijk maakt telkens als we met een kaart betalen in een winkel. Voordat we onze pincode invoeren, vraagt het schermpje van het betaalautomaat ons of we een microdonatie willen doen en willen meewerken aan een sociaal of milieudoel. 

Het scherm toont het bedrag dat wordt voorgesteld om te doneren. Om mee te werken, hoeven klanten alleen maar op de groene knop te drukken. Als ze niet willen, drukken ze op de rode knop. Iedereen die een microdonatie doet, kan zijn donatiecertificaat opvragen en het proces van fondsenwerving volgen, vanaf het begin tot het einde.  Vandaag de dag bieden al meer dan 4600 bedrijven deze optie aan en tot nu toe zijn er al meer dan 36 miljoendonaties gedaan via dit systeem.

Wat voor soort bedrijfsmodel hanteert Worldcoo?

Worldcoo werkt als een dienstverlener voor de NGO’s. Zodra de NGO 100 procent van het ingezamelde totaal binnen heeft, ontvangt Worldcoo 12 procent erover. 

Hoe succesvol is de applicatie?

We zijn erg blij dat er tot dusverre (december 2021, red.) bijna 40 miljoen donaties zijn gedaan via onze verschillende fondsenwervingskanalen, en met name via de Charity Rounding Up. In totaal zijn er 596 projecten gefinancieerd, waarmee ruim 800.000 mensen zijn geholpen.  

Wat denkt u dat er dit jaar rond Kerstmis via Worldcoo gedoneerd zal worden? 

December is een goede maand als het gaat om liefdadigheid. Het lijkt erop dat de samenleving meer begaan is met sociale kwesties en meer geneigd is om mee te werken aan liefdadigheidsacties. Vorig jaar werden in december bijna 3 miljoen euro aan donaties gedaan. De cijfers zullen dit jaar met Kerst zeer waarschijnlijk overtroffen worden. 

Is de tool uniek in de wereld? 

Het verschil tussen Worldcoo en sommige van onze concurrenten is dat wij voor de klant een fondsenwervingsplan opstellen, met onze suggesties van projecten. Wij werken actief samen met liefdadigheidsorganisaties om elk project voor elk bedrijf goed voor te bereiden. 

Helpt het om als start-up in Barcelona te zijn? 

Ja, Barcelona is een goede plek voor startups. Betrokken zijn in een ecosysteem dat relaties en ontmoetingen met verschillende partners bevordert is erg belangrijk en nuttig. Barcelona is hier een goede plek voor. Er zijn veel organisaties die zich richten op het helpen van startups bij het uitvoeren van hun projecten. 

En lees over Barcelona als belangrijke hub voor start-ups