Author profile picture

Er verzamelt zich kritiek rond het rapport dat eind vorige maand werd uitgebracht door PwC, getiteld ‘Semicon in NL’. Vorige week publiceerden wij dit artikel over het rapport, dat werd opgesteld door een van ‘s werelds toonaangevende accountants- en adviesbureaus.

Waarom dit belangrijk is:

De strekking van het rapport, is dat de Nederlandse chipsector voor een cruciale uitdaging staat. Volgens PWC bedreigt sterke afhankelijkheid van enkele grote chipgiganten toekomstige groei en kan dit leiden tot een gemist inkomstenpotentieel van €6 miljard euro. Diversificatie naar aangrenzende markten is noodzakelijk om deze dreigende financiële klap te ontwijken, zo luidt de conclusie van het rapport.

Eenzijdig en ‘tenenkrommend’

Daarop is nu kritiek. Volgens René Raaijmakers, hoofdredacteur High-Tech Systems, presenteert het rapport de halfgeleidersector als eenzijdig en zorgt het bepleiten van een diversificatiestrategie voor een vertekend toekomstbeeld. Hij noemt het rapport “tenenkrommend” en verdedigt de stelling dat de huidige concentratie van de Nederlandse maakindustrie op halfgeleiders de juiste strategische keuze is. Volgens hem schildert PwC een vals toekomstbeeld en toont het bedrijf een gebrek aan inzicht in de Nederlandse hightech-toelevering en de mondiale chipmarkt.

Of, zoals de hoofdredacteur in op LinkedIn schreef: “…daarmee [het advies om te diversifiëren, red] sturen ze [PWC, red.] onze industrie het moeras in. Krachtig en blijvend inzetten op chips is de enige juiste strategie… Waken voor een te grote afhankelijkheid van ASML, ASM en NXP is goed, maar voorop blijven lopen in wat wereldwijd wordt erkend als de meest strategische markt lijkt mij juist de allerhoogste prioriteit.”

Sterke focus om wereldleider te blijven

Nederlandse bedrijven als ASML, ASM en NXP zijn wereldwijd momenteel leidend en cruciaal voor zowel de lokale economie als de mondiale technologische vooruitgang in de chipindustrie. Raaijmakers benadrukt dat een sterke focus op chips de nationale hightech-toeleveranciers in staat zal stellen om te groeien en vooraan te blijven spelen in deze strategische markt.

Daarnaast betreft de kritiek het perspectief van PwC op de capaciteitsgrenzen. Specialisatie heeft de Nederlandse chipindustrie geen windeieren gelegd. De focus op specifieke technologieën en het aangaan van diepe relaties met enkele grote afnemers hebben gezorgd voor een sterke marktpositie. Maar, aldus het rapport van PwC, in een snel veranderende wereld is deze specialisatie ook een zwakte. De risico’s worden groter naarmate de afhankelijkheid toeneemt.

In zijn opinieartikel, weerlegt Raaijmakers de stelling dat Nederlandse toeleveranciers niet zouden profiteren van mogelijke ‘overloopeffecten’. “In tegenstelling tot wat het PwC-rapport suggereert, is het juist de gespecialiseerde focus op semiconductors die een broedplaats kan zijn voor additionele kennis en technologische vooruitgang.”

De toekomst van Nederlandse high-tech

De zorgen om te degraderen tot een toeleverregio van precisieonderdelen, zoals gesuggereerd door PwC, worden door de Nederlandse hightech gemeenschap afgewezen. Men is ervan overtuigd dat de bestaande focus op de halfgeleidermarkt gepaard gaat met significante groeimogelijkheden, niet alleen binnen deze industrie maar ook in aanverwante markten zoals medische technologie, defensie en de auto-industrie.

In de kern gaat de discussie over de vraag of de Nederlandse hightech-sector zich moet blijven specialiseren of dat het zich moet richten op een bredere diversificatie. Een belangrijk debat – niet alleen voor de betrokken bedrijven en hun werknemers, maar ook voor de positie van Nederland in de mondiale economie en technologie. Een ding is in ieder geval duidelijk: de Nederlandse chipindustrie zal de komende tijd ongetwijfeld onderwerp van gesprek blijven.