AI-generated picture
Author profile picture

Het Klimaatonderzoekinitiatief Nederland (KIN) heeft zijn eerste werkprogramma gelanceerd om klimaattransities in stedelijke gebieden te versnellen. Het programma is opgericht door de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) en de Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en dus is er een dringende behoefte aan innovatieve benaderingen om deze uitdaging aan te pakken. Daar hoort ook een vernieuwende manier van onderzoek en financiering bij.

De wijken van morgen ontwikkelen

Het werkprogramma is volgens de KIN-werkwijze gestart bij een concrete transitie die we nodig hebben in Nederland: het verduurzamen van stadswijken. Vervolgens zijn onderzoekers en belanghebbenden afgelopen najaar samen om tafel gaan zitten om tot een gezamenlijk werkprogramma te komen in een zogenaamde Crutzenworkshop. Het programma zal in de uitvoering lokale partijen zoals woningcorporaties, ambtenaren, lokale ondernemers, duurzaamheidsprofessionals en burgers betrekken en ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor een rechtvaardige klimaattransitie. 

Jan de Boer, portefeuillehouder voor het KIN in de raad van bestuur van NWO: ‘Het is fantastisch dat dit werkprogramma tot stand gekomen is samen met alle lokale belanghebbenden. Het volgt een radicaal nieuwe manier van onderzoek doen die past bij de urgentie waarmee we klimaattransities in gang moeten gaan zetten.’

In de komende jaren zal KIN meer programma’s op deze manier tot ontwikkeling brengen, waarbij ook andere instrumenten ingezet zullen worden, die bijvoorbeeld meer kleinschalig en/of verbindend zijn. Het onderliggende thema zal in alle programma’s gelijk zijn, namelijk dat de activiteiten een klimaatneutraal, klimaatbestendig en klimaatrechtvaardige samenleving dichterbij brengen.