Author profile picture

Het heeft flink geregend de afgelopen dagen. Toch krijgen we steeds vaker te maken met droge periodes. Het risico bestaat zelfs dat er tegen 2030 in heel Nederland een watertekort ontstaat. Er zijn tal van oplossingen die, in tijden waarin droogte heerst, een helpende hand kunnen bieden. Ze zorgen voor voldoende drinkwater, genoeg gewasopbrengst en een efficiënte binnenvaartsector. We bespreken er drie.

Waarom je dit moet weten:

We moeten ons aanpassen aan klimaatverandering. Technologische vooruitgang en natuurlijke innovaties kunnen ons ondersteunen tijdens droge periodes.

Zeewater uit de kraan

Ooit gedacht aan zeewater uit de kraan? Het gebruik van zoutwater kan een waardevolle oplossing bieden tijdens periodes van droogte. Zoutwater, overvloedig aanwezig in oceanen en zeeën, kan worden omgezet in zoetwater door middel van ontziltingstechnologieën. Een veelbelovende ontwikkeling op dit gebied is de Memstill technologie, ontwikkeld door TNO. Deze innovatieve methode combineert membraanfiltratie en destillatie. Daarbij kan bijvoorbeeld ook industriële restwarmte worden ingezet, die vaak goedkoop of zelfs gratis beschikbaar is.

Slim ploegen

Ploegen is bijzonder lastig als de grond erg droog is. Maar de technologie van het Duitse bedrijf Kronos kan goed van pas komen. De toepassing heet Rotapull. Deze ploegmachine wordt getrokken door een trekker met ingebouwde sensortechnologie, de veldscanner. Hij controleert de kwaliteit van de bewerkte grond. Met een vertraging van slechts enkele seconden – nadat de trekker slechts drie tot vijf meter heeft afgelegd – geeft hij deze informatie door aan de bestuurder van de trekker. Die kan onmiddellijk de parameters van de Rotapull aanpassen aan de bodemkwaliteit van het stuk veld dat hij op dat moment aan het ploegen is. Naast droge grond, kunnen ook zandgrond en natte percelen efficiënter worden geploegd met deze technologie.

Oplossingen voor de binnenvaart

In de zomer zakken de waterstanden van de rivieren steeds vaker tot extreem lage niveaus. Er bestaan gelukkig slimme oplossingen voor de binnenvaart. Zo wordt er in het internationale samenwerkingsverband NOVIMOVE gewerkt aan oplossingen. 21 partners uit zes landen werken samen om het vervoer over de Rijncorridor tussen de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en Bazel te verbeteren.

In het project wordt een alternatief scheepsontwerp onderzocht. Bijvoorbeeld: door schepen uit te rusten met een soort luchtzakken die je kunt opblazen bij lage waterstanden, neemt het drijfvermogen toe en gaan ze ondieper liggen.