Author profile picture

Ook de gemeente Eindhoven gebruikt design. Niet om objecten te ontwerpen maar om anders te kijken naar vraagstukken als: wat is veiligheid op straat, wat is een Eindhoofdejuiste woonomgeving en hoe integreren nieuwkomers? Hoe zij dit doet is te zien tijdens de DDW, in het stadhuis. En niet alleen te zien, alle bezoekers kunnen direct meepraten, meedenken en mee ontwerpen. Eindhoven is zelfs omgedoopt tot een werkwoord. “Ik Eindhoof, jij Eindhooft en het wordt leuker als we het samen doen: wij Eindhoven”, grapt Mieke Fiers, van sociaal ontwerpbureau Tante Netty die de vormgeving van de expo voor haar rekening nam.

“Waar het om gaat is dat we een vraagstuk met elkaar oppakken. Niet meer vanuit de insteek dat wij van de gemeente Eindhoven weten wat de beste oplossing is”, legt Hans van Amelsvoort, communicatieadviseur bij de gemeente Eindhoven, uit. “Wat willen mensen echt, waar wil je naar toe, welke vraag wil je nou eigenlijk oplossen? Om daar een antwoord op te krijgen heb je de mensen zelf nodig.”

DSC_0496

De herziening van het NRE-terrein is daar een voorbeeld van. Samen met particulieren ontwikkelt de gemeente een geschikte woonomgeving. “De gemeente heeft de normale richtlijnen losgelaten en mensen de vrijheid gegeven om hun idee zelf verder uit te werken”, vertelt Fiers. Van Amelsvoort: “Het is niet alleen een woning, mensen kopen ook de omgeving en ze zijn samen verantwoordelijk om dit terrein in te vullen op een manier waar zij blij van worden.”

De expo is verdeeld in vijf thema’s. Het NRE-terrein is te zien bij het thema ‘Jouw plek’. Een ander thema is ‘nieuwe buren’. “Iedereen die nieuw is in een stad moet integreren of ze nou uit Syrië, India, of Spanje of Valkenswaard komen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen steunen bij datgene waar ze tegen aan lopen. Ze helpen zich thuis te voelen?” Fiers vertelt dat tijdens de expo bezoekers een spel kunnen doen waarin mensen elkaar stapsgewijs leren kennen. Eva de Bruijn, afstudeerder social design aan de TU/e, ontwikkelde het spel.

Screen Shot 2016-10-23 at 17.56.03

Ook is er ‘vraag en aanbod’, een idee van Tove Elfferich, die vorig jaar tijdens de DDW social design talent werd. Zij kreeg van de gemeente € 10.000 waarmee ze haar basisidee verder uitwerkte: nieuwe mensen in een stad hebben behoefte aan contact met mensen die er al wonen. “Zij heeft gekeken naar wat mensen binnen een wijk elkaar te bieden hebben. Bijvoorbeeld lekker koken, schaken of salsa dansen en dan iemand anders kan dan denken: dat zou ik wel graag willen leren,” legt Fiers uit.

Bezoekers kunnen bij het thema ‘naar buiten’ direct meedenken over de herinrichting van De Vestdijk. Met een VR-bril is zichtbaar wat een aanpassing zoals meer lantaarnpalen betekent. En een ‘old school’  maquette laat de moeilijkheid van keuzes maken zien. Fiers: “Je hebt veel mogelijkheden bij zo’n herinrichting maar niet alles kan, dus je moet keuzes maken: extra parkeerplaatsen, fietspaden, bankjes, groen. Meedoen is meedenken.” ‘Naar buiten’ gaat om wat er nodig is om je goed te voelen in een stad, te spelen, sporten te bewegen en te ontmoeten, ‘gezonde verstedelijking’.

Andere thema’s zijn: ‘fijn op straat’, over de vraag hoe je je fijn en veilig op straat voelt, ‘lekker leren’, over de vraag hoe je een heel leven lang leert en ‘buut vrij’, een relaxhoek, om te relaxen en waar bezoekers een definitie aan het werkwoord Eindhoven mogen geven.

Screen Shot 2016-10-23 at 17.56.35

De tentoonstelling maakt gebruik van wat er al is. Niet alleen door te laten zien wat er al gedaan wordt, maar ook het materiaal waarmee het is opgebouwd, Van Amelsvoort: “We wilden niet investeren in dingen die na tien dagen in de kliko verdwijnen. Al het hout, dat dienst doet als de tentoonstellingswanden, gaat na afloop naar meubelmaker Herso en die maakt er weer iets anders moois van.”

“Het is vooral leuk om mee te doen”, zegt Fiers, “Dus tot later, we Eindhoven!”