Author profile picture

Bij de herontwikkeling van de Deken van Somerenstraat mag het DNA van Eindhoven wat meer aandacht krijgen. Techniek, Design en Kennis (“TDK”) staan nadrukkelijk genoemd bij de voorwaarden waaronder de herontwikkeling gaat plaatsvinden.

De gemeente Eindhoven is afgelopen week begonnen met het herontwikkelingstraject in het gebied rondom de Deken van Somerenstraat. In het traject worden drie gebouwen en het aangrenzende parkeerterrein meegenomen in de verkoop.

In 2017 komen drie gebouwen vrij die in het bezit zijn van de gemeente. Een uitgelezen kans om een impuls te geven aan dit deel van het centrum, vindt wethouder Yasin Torunoglu van Wijken en Vastgoed. “De verkoop en herontwikkeling zorgen voor een opwaardering van het gebied en dragen bij aan de ambities die wij hebben met de binnenstad. Er zal heel wat veranderen in de omgeving van de Deken van Somerenstraat. Dat betekent iets voor de buurt, daarom betrekken we de omwonenden al in het beginstadium.”

Screen Shot 2016-11-14 at 14.46.46

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit twee stappen. In een eerste ronde worden de drie meest kansrijke voorstellen gekozen door een commissie, die alle inzendingen met punten beloont. Deze commissie wordt breed samengesteld uit gemeentelijke deskundigen, aangevuld met een externe supervisor. Na een verdiepingsfase wordt vervolgens het beste voorstel gekozen.

De buurt mag via een samengesteld comité van buurtvertegenwoordigers een advies uitbrengen. De marktpartij die als beste naar boven komt, mag de drie gebouwen en het parkeerterrein aankopen en herontwikkelen.

De gemeentelijke ambities en uitgangspunten:

• verdichting en veraangenaming van het centrumgebied
• profilering van De Bergen als een ‘dynamisch district’
• meer aandacht voor groen
• voorop lopen in duurzaamheid
• het tastbaar maken van het Eindhovense DNA: Technologie, Design en Kennis
• oog voor meerdere doelgroepen, dus ook ruimte voor betaalbaar wonen

Alle plannen moeten uiterlijk in februari binnen zijn. Drie partijen zullen doorgaan naar een vervolgronde. Naar verwachting besluit het college in juli 2017 welke partij mag overgaan tot aankoop en herontwikkeling van het gebied. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied zijn dan vanaf 2018-2019 zichtbaar.