Author profile picture

Voorlopig moeten we het nog doen met de tijdelijke situatie, inclusief wegversmallingen en een ‘knip’ om doorgaand verkeer te belemmeren, maar het definiteve ontwerp voor de Vestdijk ligt inmiddels klaar. Rond de zomer starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Vestdijk-Hertogstraat. Uiteindelijk moet dit leiden tot een “aantrekkelijke stadsboulevard” met veel bomen en ander groen. “De nieuwe inrichting geeft invulling aan de ambitie om de Vestdijk meer te laten aansluiten bij de binnenstad. Voetgangers krijgen extra ruimte en er komen gescheiden rijstroken voor fietsen, bussen en auto’s.”

Tot die tijd wordt wel een deel van de tijdelijke maatregelen teruggedraaid: ten zuiden van het het kruispunt met de Kanaalstraat-Ten Hagestraat krijgt de drukke verkeersader weer twee rijstroken richting parkeergarage Heuvel. Dit gebeurt na aanhoudende verzoeken en klachten van ondernemers in de binnenstad. Daarmee wordt de verkeerssituatie op dit deel van de Vestdijk weer zoals die was voor de lente van 2017.

“Met de nieuwe Vestdijk creëren we een aantrekkelijke, gezonde en groene omgeving en blijft onze binnenstad goed bereikbaar”, zegt wethouder Mary-Ann Schreurs. “We zorgen voor een duurzame verbetering van de luchtkwaliteit, waardoor we ook bouwontwikkelingen in de omgeving mogelijk maken. We creëren meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in een verkeersveilige en aantrekkelijke omgeving én we bieden klimaatadaptieve oplossingen voor de Vestdijk, maar tegelijkertijd ook voor aansluitende projecten zoals de Boeiende Binnenstad en Irisbuurt.”

De herinrichting wordt gefinancierd met subsidiegelden voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Verder heeft het college besloten om te investeren vanuit het budget Gemeentelijk Rioleringsplan (en eventuele aanvullende subsidie).

Groen is in het definitief ontwerp nog beeldbepalender en krijgt met de keuze voor onder meer de vliegden, berk en zomereik meer aansluiting met de beoogde groeninrichting voor de binnenstad. In totaal gaat het om zo’n 150 bomen, momenteel zijn dat er 90. Ook komen er meer planten die het hele jaar door groen blijven. De verhardingen voor trottoirs, fietspad, busbaan en rijbaan worden alle in een lichtgrijze toon uitgevoerd en krijgen een mineraal toegevoegd. Deze mineralen reflecteren het licht, waardoor er een glans ontstaat. De toepassing van innovatieve LED-verlichting biedt mogelijkheden om bepaalde locaties aan te schijnen of sferen te creëren, zoals bij de Dommelbrug.