Author profile picture

Wie terloops zou horen dat de citymarketing organisatie Eindhoven365 een strategisch plan heeft geschreven voor de periode tussen nu en 2021, zou science fiction-achtige denkbeelden niet direct kunnen onderdrukken. Vijf jaar vooruit kijken, wie kan dat nou nog in deze tijd? Maar wie vervolgens aan het lezen (en kijken, het strijdplan is met groot gevoel voor design samengesteld) slaat, haalt snel opgelucht adem: niet alleen bruist het van de ambitie, er is ook voldoende realisme om alle mooie plannen direct te koppelen aan haalbaarheid en aanpassingsvermogen.

Eindhoven365 bestaat nu 5 jaar dus het was tijd voor een herijking en aanscherping. Stond de eerste periode nog in het teken van onderzoek en het bouwen van een merk, nu is het tijd voor de activering daarvan. Op wereldschaal, wel te verstaan, want voor de lokale events is er inmiddels de van Eindhoven365 afgesplitste organisatie Eindhoven247. Directeur Peter Kentie: “Wij geloven in Eindhoven als spannende stad van Technologie, Design en Kennis die een belangrijke rol speelt op het mondiale podium van creatieve innovatie.”

Het leidende motto uit de eerste periode gaat wel mee in de nieuwe strategische hoofdlijnen. “Wie kiest, wordt gekozen”. Eindhoven heeft er de afgelopen jaren baat bij gehad, “en het sterke uitgangspunt is nog lang niet uitgewerkt”, vindt Kentie. “Voor Eindhoven365 is een fase aangebroken van herijkte ambitie, aangescherpte focus en nieuwe mijlpalen. Met Eindhoven als frontrunner van een creatief-innovatief Europa als doel. Daarbij is het maken van heldere keuzes nog altijd even doorslaggevend. Want zo blijven we economisch relevant en houden we de stad voor iedere inwoner leefbaar en betaalbaar.”

“De stad die je verrast en je uitnodigt om mee te doen aan het prototypen van de toekomst.”

Een ander blijvertje heeft direct te maken met het besef dat Eindhoven is wat het is. Kentie: “Wij zijn geen historische stad met prachtige klassieke architectuur. Wat dat betreft zijn er genoeg steden die dat wel hebben, ook hier in de buurt. Den Bosch, Breda, om er maar een paar te noemen. In die zin zijn we niet het mooiste meisje van de klas. Maar wel het spannendste. De stad die je verrast en je uitnodigt om mee te doen aan het prototypen van de toekomst.”

De periode van onderzoek is goeddeels afgesloten, er is inmiddels een helder beeld van zowel de stad zelf als haar positie op het wereldtoneel. Ook is Kentie en zijn team duidelijk dat er nog wel wat werk te verzetten is voordat de doelen (die te maken hebben met het aantrekkelijker maken van de stad voor een internationaal publiek van bezoekers, kenniswerkers en andere talenten) bereikt zijn. “Op het wereldtoneel zien we twee belangrijke ontwikkelingen”, zegt Kentie. “Enerzijds de trek naar de grote steden en anderzijds de mondiaal zichtbare war on talent.” Inderdaad, als je stad dan toch groeit, dan graag met de mensen die in staat zijn je stad zich verder te laten ontwikkelen.

“Wij denken dat Eindhoven internationale talenten – creatieve studenten, professionals en starters – beter aan zou kunnen trekken als zij zich sterker positioneert als dé experimentele stad van de toekomst. Maar dan ligt er wel een stevige opgave, want dan moeten we onze stedelijke leefbaarheid wel fors verbeteren. De kwaliteit van leven wordt wordt immers voor talenten meer en meer een belangrijk element in hun keuze.” Vandaar ook dat de strategie van Eindhoven365 nauw verbonden is met de Binnenstadsvisie, waaraan Kentie’s organisatie ook veel heeft bijgedragen.

Om een en ander handen en voeten te geven heeft Eindhoven365, op basis van al het onderzoek en alle bijbehorende trendanalyses, drie “persona’s” ontwikkeld, die model staan voor de doelgroepen waarnaar in eerste instantie gezocht wordt. In het vijfjarenplan worden ze als volgt omschreven:

1. Bright Talent: Dit is de kerndoelgroep van Eindhoven365. Een internationale doelgroep die naar Eindhoven komt omdat zij dit de ideale plaats vinden om dromen te realiseren. Het zijn vernieuwers die technologisch conceptueel zijn opgeleid en gefascineerd zijn door creatieve innovatie. Omdat zij zich begeven op het snijvlak van technologie en design en daar zoeken naar nieuwe kansen. Het zijn experimentele wereldburgers gedreven door het onbekende. Lokale succesvolle voorbeelden zijn Dave Hakkens, Jalila Essaidi, Arne Hendriks, Koert van Mensfoort en Teresa van Dongen.

2. Tech Starter: Deze doelgroep ziet Eindhoven als ideale plaats om een tech business te starten. Zij zijn de ondernemers die moeten zorgen dat de regio Eindhoven bouwt aan haar volgende ASML. Het zijn doortastende perfectionisten met een drive om innovatieve producten op de markt te brengen met disruptieve en duurzame waarde. Het zijn vaak eigenwijze perfectionisten die een juiste combinatie hebben van technology mindset en business skills. Lokale succesvolle voorbeelden zijn Daan Kersten, Sjaak Dekkers, Peter Weijmarshausen, Richard Visser en Alex Terpstra.

3. City Explorer: Dit is de doelgroep die Eindhoven vaak voor een wat kortere periode bezoekt. Onze inschatting is tussen 2 dagen en 2 weken. Ze hebben afiniteit met innovatie of creativiteit en hun doelstelling is, als Early Adopter, om inspiratie op te doen, om daar vervolgens zelf mee tot nieuwe inzichten te komen. Maar ook om daarmee eigen (online) volgers te inspireren en te beïnvloeden. De City Explorer fungeert daarmee eigenlijk als ambassadeur van de stad terwijl hij tegelijkertijd economische waarde genereert door geld in de stad uit te geven aan hotels, restaurants, cultuur, retail, etc. De Dutch Design Week is een ideaal moment om City Explorers internationaal aan te trekken.

(foto uit het strategiedocument van Eindhoven365)
(foto uit het strategiedocument van Eindhoven365)

Eindhoven is dus op zoek naar creatieve uitvinders, startups en toeristisch ambassadeurs. Maar de stad is realistisch genoeg om hierbij niet te gaan concurreren met steden als London, New York, Tokyo of Shanghai. “Het zou van grootheidswaanzin getuigen om in deze arena mee te willen spelen, terwijl we vooral op onze technologie- en design-clusters echt concurrerend zijn.” Liever richt Eindhoven het vizier op een groep iets kleinere maar minstens zo energieke steden als Hamburg, Helsinki, Stockholm en Leipzig.

Je zou het werk van Eindhoven365 wel kunnen vergelijken met het inrichten van een mooie etalage. De meest vernieuwende producten krijgen daarin een plek zodat ze zoveel mogelijk aandacht trekken, maar achter de etalage moet wel een winkel staan met een sterke basiscollectie, anders heeft zelfs de beste etalage geen enkele zin. “Het positioneren van die etalage doen we soms als initiatiefnemer, soms als aanjager of verbinder en soms ook als ondersteuner. Maar alles wat we doen moet bijdragen aan het aantrekken van dat internationale talent.”

Om dat een beetje in goede banen te leiden, heeft Eindhoven365 vijf lijnen ontwikkeld waarlangs de strategie wordt uitgevoerd:

  1. Talent Town
  2. Scale-up Hub
  3. Liveable City
  4. Smart Society
  5. Media Hotspot

De komende vijf dagen werkt E52 elk van die strategische lijnen verder uit, compleet met de doelen die daarbij de komende jaren behaald moeten worden.