Author profile picture

Met het Kamerbreed aannemen van drie Brainportvriendelijke moties is de eerste grote slag misschien binnen, maar de Brainportlobby is nog lang niet voltooid. Wethouder Staf Depla (economische zaken) en Brainport Development directeur Imke Carsouw lieten er maandagavond voor de Eindhovense gemeenteraad geen misverstand over bestaan: het echte doel is Brainport in het nieuwe regeerakkoord te krijgen. 

“De Kamer is unaniem over twee ministers heen gegaan. Dat is een enorme prestatie”, zei Depla maandagavond. “Maar het schip met geld komt hiermee echt nog niet vanzelf het Stadhuisplein binnenvaren.”

De lange lobby heeft uiteindelijk effect gehad, constateerden Carsouw en Depla bij de bespreking van het jaarplan 2017 van Brainport Development. Misschien was het wel omdat de lange lobby ook een brede lobby was. Depla: “Dat heeft ertoe bijgedragen dat de complete Kamer op zijn achterste benen ging staan toen minister Schultz ineens een stap terug leek te doen. Dat kon gewoon niet, zeker zo vlak nadat minister Kamp ons 10 miljoen had toegezegd.”

Het is nu zaak de beloofde “Brainportagenda” concreet in te vullen. En wel zodanig dat deze vanaf januari onderdeel kan zijn van het politieke proces dat na de verkiezingen van maart tot een nieuw regeerakkoord moet leiden. Betere bereikbaarheid van (en binnen) de regio staat daarbij hoog op het verlanglijstje, net als compensatie voor de relatief hoge bestedingen in research & development.

Maar Brainport wil meer, zo lichtte Carsouw de raadsleden maandagavond toe. De “people-agenda” bijvoorbeeld. “Zowel op de arbeids- als op de onderwijsmarkt: we willen aantrekkelijk zijn voor talenten van buiten, maar ook onze eigen kinderen zo goed mogelijk opleiden. Bovendien willen we kansen bieden aan de mensen die al langer hier werkzaam zijn maar mogelijk nog nieuwe, onontplooide talenten hebben.” Onderdeel van het onderwijsbeleid is het opzetten van nieuwe Brainportscholen, die extra focussen op de zo gewilde technische talenten. Er wordt momenteel zelfs gekeken naar Brainport juniorscholen, basisonderwijs met een Brainport-accent.