© IO
Author profile picture

Je zou het in deze Eindhovense topweken haast over het hoofd zien. De stad beschikt over een kampioensploeg van private en publieke woon-, bouw- en ontwikkelpartijen die in 2015 en 2016 ervoor zorgen dat de stad landelijk de transformatiekampioen is. Niet alleen het economische, maar ook het woonklimaat zit stevig in de lift. Trudo, Woonbedrijf, Foolen & Rijs en ook Stam en de Koning spelen hierbij een voorname rol. Met name de verstedelijkingszone van station tot Strijp S ondergaat een enorme gedaanteverwisseling. De woonkwaliteit van Eindhoven was lange tijd een zwak punt in de jaarlijks altijd wat tegenvallende positie in de Atlas Nederlandse gemeenten. Ik ben benieuwd naar de nieuwste uitkomsten van de Atlas in 2018.

Lees ook: Eindhoven nog steeds koploper in transformaties

Transformatie draait om het hergebruik van bestaande panden met verblijfsobjecten die in eerste instantie geen woonfunctie hebben, maar na transformatie wel. Samen met Amsterdam worden de meeste woningtransformaties gerealiseerd. In Eindhoven werden volgens het CBS bijna 800 woningen gecreëerd in bestaande gebouwen, voornamelijk kantoorpanden. Woningen uit transformaties beslaan in de stad ruim 40 procent van alle aan de woningvoorraad toegevoegde woningen.

Mooi is dat Brabant met Zuid- en Noord-Holland landelijk ook de meest actieve transformatieprovincie is. Niet voor niets typeert Brabant transformeren en herbestemmen als het nieuwe bouwen. Maandag typeerde vastgoedadviseur Savills dat Eindhoven voor vastgoedbeleggers meer en meer tot de G4 behoort (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam). Er is nu een mooi momentum voor burgemeester Jorritsma eens een belrondje te houden met zijn G4-collega’s.

Trage vergroening

Grootste uitdaging voor de stad is dat de transformatiekampioen niet langer speelt op stenige en kaalgetrapte veldjes. Met name in en rond de binnenstad gaat de vergroening van de openbare ruimte en van bestaande gebouwen te langzaam en er gebeurt nog te weinig. De gemeente wil gelukkig door het opknappen van de openbare ruimte, miljoenen investeren in de kampioensploeg. De vastgoedeigenaren van de ploeg kunnen nu toch niet achterblijven?