Author profile picture

Jalila Essaidi presenteerde afgelopen week haar project Mestic. We deden daar al uitgebreid verslag van. Belangrijk onderdeel van het concept is de samenwerking tussen schijnbaar tegengestelde partijen: boeren, natuurbeschermers, overheden, waterschappen. We spraken in het BioArtLab met de stakeholders:

– Jalila Essaïdi, Director BioArtLab – Founder Mestic.
– Hans Huijbers, Voorzitter ZLTO – Portefeuillehouder Verduurzaming
– Mary-Ann Schreurs, Gemeente Eindhoven – Wethouder Innovatie, Cultuur en Design
– István Koller, Waterschap De Dommel – Accountmanager Industrie

https://youtu.be/8R-b7VV7wJY