Skyline Eindhoven © Norbert van Onna
Author profile picture

Na een korte maar uiterst effectieve periode van Haags lobbyen mag Brainport het herwonnen vertrouwen nu concrete invulling gaan geven. Met een grote meerderheid nam de Tweede Kamer dinsdag – 1 november – drie moties aan die het nationale economische belang van Brainport Eindhoven onderstrepen. Het gaat om de moties van de kamerleden Erik Ziengs (VVD), van Mei Li Vos (PvdA) en Mulder (CDA) / Verhoeven (D66), mede ondertekend door GroenLinks.

Dat betekent dat Brainport dezelfde behandeling zal krijgen als de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol (de zogenaamde zuid- en noordvleugel van de Randstad), die in de jaren negentig Mainport-status kregen. De Kamer neemt met deze moties volmondig de conclusies over uit het rapport Mainports Voorbij. In dit advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (van juli 2016) werd onder meer gewezen op de opkomst van twee nieuwe pijlers voor de Nederlandse economie: ICT in en rond Amsterdam en de Hightech maakindustrie in en om Eindhoven. Aanvankelijk voelde minister Melanie Schultz Van Haegen er niets voor om die conclusies voor Brainport over te nemen, maar de Kamer fluit het kabinet nu terug. Opvallend daarbij is dat minister Henk Kamp (EZ) vorige week al aangaf dat helemaal niet zo erg te vinden.


Lees hier meer over Brainport / Mainport


 

De grote vraag nu is hoe Eindhoven de opwaardering gaat incasseren. Volgens wethouder Staf Depla (EZ) zullen alle bedrijven en inwoners in de regio het de komende jaren gaan merken. “De regionale economie en werkgelegenheid varen hier wel bij, maar ook voor de landelijke economie is dit een verstandige en belangrijke stap. We zijn erg blij dat de Tweede Kamer de successen en potentie van de Brainportregio erkent. We zien uit naar een spoedig vervolg op deze besluiten.”

Gezamenlijke actieagenda

In het debat had minister Kamp van Economische Zaken al gezegd Brainportregio Eindhoven als één van de drie economische kerngebieden van Nederland te zien, naast de Randstedelijke noord- en zuidvleugel. Hij heeft toegezegd samen met de provincie en de Brainportregio een actieagenda te gaan ontwikkelen, een idee van de Eindhovense lobby van – onder anderen – ASML-baas Peter Wennink.  Deze toezeggingen worden door de Tweede Kamer nu onderstreept en verstevigd.

De inhoud van de agenda is tot op heden slechts globaal bepaald. Het gaat onder meer om de wens voor een bruisender stadsleven, meer algemene voorzieningen (cultuur, sport) en betere verbindingen, zowel binnen Brainport als met de buitenwereld.

(Foto Norbert van Onna)