ICMS molecular analysis lab met POM, DHM en SAXS opstelling. Van microscopie, oppervlakte analyse naar X-ray scattering. Institute for Complex Molecular Systems.
Author profile picture

Het Human Performance Management Lab, het Photonics and Semiconductor Nanophysics Lab, het Turbulence and Vortex Dynamics Lab, het Magnetic, electrical & structural nanocharacterization Lab, het Science and Technology of Nuclear Fusion Lab. Een willekeurige dwarsdoorsnede van het laboratorium-aanbod op de TU/e-campus. In totaal zijn er maar liefst 54 verschillende laboratoria – en het mooie is: veel daarvan zijn ook te gebruiken door mensen en bedrijven van buiten de universiteit.

Alle 54 TU/e-laboratoria zijn eerder dit jaar verzameld op een website. Over de veertien grootste laboratoria wordt wat uitgebreider tekst en uitleg gegeven, de andere labs worden kort vermeld. Niet alleen geeft de lijst inzicht voor de buitenwereld in de diversiteit aan onderzoeken die bij de TU/e worden uitgevoerd, de lijst is ook een concrete uitnodiging om er gebruik van te maken.

Welke laboratoria zitten in de afzonderlijke campusgebouwen, wie mogen daarvan gebruik maken, wie zijn de lab-beheerders, welke faciliteiten zijn er en welk type onderzoek wordt er uitgevoerd? Op deze vragen krijgt de bezoeker van de site de antwoorden.

Zo staat bij het Darcy Lab in Gemini vermeld dat het “unieke MRI-faciliteiten biedt die speciaal zijn toegerust op het onderzoeken van de eigenschappen van technologische poreuze materialen”. Over het High Capacity Optical Transmission Lab wordt duidelijk dat het onderzoek faciliteert naar innovatieve glasvezelkabels waarmee grotere hoeveelheden data zijn te verzenden. De veertien grootste laboratoria staan uitgebreid beschreven. De overige veertig staan kort vermeld met de naam van de lab-beheerder en een link naar de website van het lab.

Lisette Appelo, beleidsmedewerker onderzoek bij Dienst Algemene Zaken, had als projectleider de taak om de onderzoeksfaciliteiten en het onderzoek dat er wordt uitgevoerd beter voor het voetlicht te krijgen. “We willen vooral duidelijk maken, voor zowel mensen van binnen als buiten de TU/e, wat voor bijzondere faciliteiten we hier hebben. Ook is niet bij iedereen bekend welke labs voor meerdere partijen, ook van buiten de campus, toegankelijk zijn. We hopen dat mensen elkaar gemakkelijker weten te vinden.”

Moeilijk te vinden

Tussen idee en uitvoering zat een halfjaar, waarin volgens Appelo de meeste tijd in de inventarisatie ging zitten. Die voerde ze uit met Trang Kager-Nguyen, eveneens werkzaam bij Dienst Algemene Zaken. “Ik kwam er al snel achter dat de informatie moeilijk te vinden was. En het was niet altijd meteen duidelijk wie de lab-beheerder was.”

Bij de realisatie van de website kwamen marketingcommunicatie-specialist Marc Rosmalen en contentmanager Heidy Keepers van het Communicatie Expertise Centrum in beeld. Rosmalen: “We hebben het bijzondere van de labs willen benadrukken. De opzet van enkele laboratoria is uniek in Nederland of zelfs in de wereld. We hebben de teksten met de betrokken wetenschappers afgestemd, zodat zij ook achter de inhoud staan. En we hebben van de veertien laboratoria foto’s laten maken met daarop een typerend onderdeel.”

Het is de bedoeling de site voortdurend up-to-date te houden, wat op zich al een flinke klus zal zijn. Appelo: “We willen de site sowieso eens per jaar uitgebreid updaten. De komende tijd bepalen we of en waar we nog kunnen aanvullen op details of kunnen verbreden. We gaan bijvoorbeeld kijken of we de living labs, zoals die bij de ‘markthal’ van MetaForum, ook een plekje geven.”

Bron voor dit artikel: TU/e Cursor

Foto ICMS Lab, Bart van Overbeeke