Author profile picture

Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Met elke week een nieuwe bijdrage op E52. Deze week: een hackathon voor de stadsbakens. Lees hier alle afleveringen in deze serie.

Ze heten Citybeacons – stadsbakens dus -, zijn ruim 4 meter hoog en sinds eind 2016 staan er 25 stuks in de binnenstad: met deze deze innovatieve informatiezuilen heeft Eindhoven de Nederlandse primeur. Een Citybeacon is een informatiepaal en reclamezuil in één, maar wel een vol technische mogelijkheden op het gebied van veiligheid, communicatie en informatie. Intel, een van de partijen achter de zuilen, is er lyrisch over en maakte er het hart van hun expositie van tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

 

“De ethische grenzen van het gebruik van data is inderdaad een urgent en groot issue.”Ton van Gool, VPRO Medialab

(foto’s Chris de Zeeuw: Intel-cameraploeg bij Citybeacon)

De Citybeacons hebben meerdere functies. Bezoekers van het centrum kunnen ze gebruiken om informatie over de binnenstad in te winnen. Ook dienen ze als wifi-versterker, reclamezuil en beveiligingscamera. Op het moment zijn de basisfuncties beschikbaar, maar stapsgewijs kunnen de mogelijkhedenworden uitgebreid. Om dat te bereiken, staat de zesde VPRO Medialab hackathon begin juni volledig in het teken van die nieuwe functies. “We gaan op zoek naar inspirerende concepten én prototypes voor content voor deze 25 Citybeacons”, zegt Ton van Gool van VPRO Medialab, de organisator van de hackathon. “Wat kun je eigenlijk met zo’n serie beacons in de binnenstad? Welke rol kunnen ze spelen in gebruik van de openbare ruimte? Hoe kunnen inwoners content gebruiken en maken? Hoe zet je ze in om een verhaal mee te vertellen? Is er een game mee te verzinnen?”

De drie partijen achter de citybeacons (CityBeacon BV, Eindhoven247 en Gemeente Eindhoven) zijn volgens Van Gool nog met elkaar in gesprek over eigenaarschap van de data die via de beacons worden verzameld. “De ethische grenzen van het gebruik van data is inderdaad een urgent en groot issue. Om die reden gaan we hier ook uitgebreid aandacht aan besteden met een mini-symposium tijdens de Dutch Design Week, later dit jaar. Het wordt gekoppeld aan de resultaten van het onderzoek dat we doen naar de data die gegenereerd worden door wearables.”

 

Het gesprek na de hackathon gaat onder meer over wie de eigenaar is van die data, waarvoor de data worden gebruikt, of ze te koop worden aangeboden, en of de gebruikers weten wat er gebeurt met hun data. Maar er liggen ook al wat afspraken vast tussen de drie betrokken partijen. In de overeenkomst die de drie hebben gesloten wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen data. Eenvoudig gezegd: data die met of zonder toestemming van de gebruiker kan worden verzameld. De categorie ‘zonder’ (denk bijvoorbeeld aan sensors die de luchtkwaliteit meten) komt beschikbaar op een gratis toegankelijk dataportaal waar die door een ieder kunnen worden gezien en gebruikt. Een harde afspraak is dat data nooit te herleiden mag zijn tot een persoon. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hardware die “Smart by design” is waardoor het vanuit de sensor al geanonimiseerde data betreft die daardoor niet tot een persoon te herleiden zijn.

 

De hackathon zelf zal naar verwachting meer een inhoudelijke dan een technologisch karakter hebben. Van Gool: “Content kan een game zijn, een media-experience, het vertellen van verhalen, het uitzetten van een bijvoorbeeld culturele routes, het kan een concert zijn maar de beacons kunnen ook ingezet worden voor sociaal/maatschappelijke doeleinden. Het gaat dus in deze hackathon vooral om de content. Maar het gaat er ook om dat de ideeën die ontstaan getest worden op de technische haalbaarheid en hoe de bestaande technologie anders gebruikt kan worden.”

Mensen die willen meedoen aan de hackathon kunnen zich nog aanmelden. Medialab zoekt “creatieve ontwikkelaars op het vlak van innovatie, originele denkers en (concept)ontwikkelaars, codeurs, programmeurs, designers en andere technische pioniers die de nieuwe ideeën die ontstaan meteen kunnen omzetten in werkende prototypes.” Aanmelden kan via deze link. Meer info hier.