(c) Pixaby
Author profile picture

De coronacrisis is een aanjager van innovatie. Bedrijven zetten in op thuiswerken, het digitaliseren van processen en het introduceren van nieuwe verdienmodellen. Anderzijds is er nu aanzienlijk minder aandacht voor duurzaamheidsthema’s en verkorting van waardeketens. Het merendeel van de Nederlandse bedrijven dat getroffen is door de coronacrisis verwacht echter binnen een jaar financieel herstel.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020, die is uitgevoerd onder regie van Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Thuiswerken blijft ook na de crisis

Bijna zeventig procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat er ook na de crisis meer zal worden thuisgewerkt. Ze geven aan op het digitale vlak al concrete stappen te zetten. De uitbraak van het coronavirus zorgt zo voor een versnelling van de digitale transformatie en meer innovatie.

“Er is een duidelijke scheidslijn tussen de periode voor en na de uitbraak van het coronavirus,” licht Volberda toe. “Er was natuurlijk al een transformatie gaande. Sommige bedrijven hadden al geïnvesteerd in digitale technologieën, maar er was onvoldoende noodzaak om die te gebruiken. Veel medewerkers wilden graag thuiswerken, maar hun managers waren bang voor een afnemende productiviteit.”

‘Geweldige stroomversnelling’

“Koploper-bedrijven experimenteerden al met nieuwe online businessmodellen, maar het management durfde deze niet grootschalig uit te rollen. Door de coronacrisis zijn deze transformaties in een geweldige stroomversnelling gekomen. Managers moesten medewerkers wel vertrouwen om thuis te werken. Weerstand tegen digitale technologieën is er amper meer. En online businessmodellen zijn onvermijdelijk om te overleven in een anderhalvemeter-economie.”

Verder valt op dat oudere organisaties over het algemeen een trager herstel verwachten dan jongere organisaties (organisaties opgericht na 2000). Dit wordt gedeeltelijk verklaard doordat oudere organisaties in bepaalde sectoren oververtegenwoordigd zijn. Ook zijn oudere organisaties vaker internationaal actief en daarmee kwetsbaarder voor verstoringen van globale marktketens. Mogelijk speelt de relatieve wendbaarheid van organisaties ook een rol in de verschillende verwachtingen van oudere en jongere organisaties.

Opmaat naar een meer proactief industriebeleid

Van de ondervraagde bedrijven geeft bijna een kwart aan dat ze afhankelijk zijn geworden van overheidssteun als gevolg van de coronacrisis. Volberda concludeert: “De sturende rol van de overheid op het Nederlandse bedrijfsleven is kennelijk nog nooit zo groot geweest. De massale overheidsinterventie is een opmaat naar een meer proactief industriebeleid met een actieve rol in het stimuleren van economische groei, behoud van werkgelegenheid en het beschermen van vitale bedrijven.”

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie