Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op e52 die juist ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag Bas van Beers en Jurriaan Nijholt over een slagvaardiger MKB. 

Met het congres “Leren van Leegstand” (lees hier een verslag) hebben enkele van onze collega’s binnen het lectoraat Brainport van de Fontys Hogeschool Management Economie en Recht op 2 december hun onderzoeksproject “Vastgoed van de Toekomst” afgesloten. Een zeer belangrijke bijvangst van het project was het samenbrengen van (publieke) professionals, beleidsmakers, onderzoekers en studenten. Hun gezamenlijke leerervaring is ongekend waardevol.

Als bedrijfskundigen binnen het lectoraat staan we op het punt hun goede voorbeeld te volgen met een eigen langdurig onderzoeksprogramma. Deze column vormt een bescheiden startschot daarvan, en tegelijk een oproep aan geïnteresseerde ondernemers. Waar onze collega’s een groep vastgoedspecialisten bij elkaar hebben gebracht, is het ons doel diverse MKB-professionals te verenigen. Met het onderzoek willen we de conjunctuurgevoeligheid van het MKB in de maakindustrie van Brainport verkleinen, en hiermee de flexibiliteit, continuïteit en robuustheid vergroten.

In het programma willen we kennis en kunde uitwisselen tussen kennisinstellingen en MKB over deze thema’s. Onder begeleiding van de onderzoekers komen bedrijven tot een verkenning van de eigen flexibiliteit en de mogelijkheden tot aanpassing van het verdienmodel. We brengen in kaart wat de best practices zijn op het gebied van het organiseren voor zowel tijdelijke krimp als groei. Om zulke plannen te realiseren en succesvol te laten zijn, is het MKB bovendien afhankelijk van de beschikbaarheid van werknemers met de juiste competenties. Het is de vraag hoe het MKB met al deze dilemma’s omgaat in een kennisintensieve regio zoals Brainport.

We zoeken gaandeweg gezamenlijk naar oplossingen voor deze problematiek. De deelnemende MKB’ers moeten het traject slagvaardiger en flexibeler afsluiten.

Bent u al geïnteresseerd geraakt? Neem dan gerust contact op. Wij hopen net zo’n vruchtbare en bestendige samenwerking met onze partners te realiseren als onze vastgoedcollega’s binnen het lectoraat dat hebben gedaan. En al helemaal dat we met evenveel trots kunnen terugkijken op zo’n inspirerend sluitstuk.

Bas van Beers
Jurriaan Nijholt