Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op e52 die juist ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag de aftrap, door Cees-Jan Pen, lector Brainport.

De sterke samenwerking tussen hoger- en middelbaar onderwijs, overheid en bedrijfsleven is een van de pijlers onder het succes van de Brainport regio. Fontys investeert hier als kennisorganisatie nadrukkelijk in, via tientallen lectoraten en thema’s rond zorginnovatie, high tech, automotive en sociale innovatie. Betrokken publieke en private partijen weten elkaar te vinden, de lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en interactie in de regio en er is een open en prettige houding tegenover ‘lui van buiten’. Best gek eigenlijk dat we toch zo weinig lezen over deze open houding en tolerantie van de Brainport Regio. Dit is voor concurrerende regio’s namelijk belangrijk. In de bekende ranglijsten van ‘liveable’ steden/regio’s is tolerantie net zo belangrijk als innovatiekracht.

Regio opzoeken

Tegelijkertijd landt het succes van de regio nog te weinig bij de gewone vrouw en man in de wijk, het gewone bedrijf op een gewoon bedrijventerrein en ook bij de gemiddelde Fontysstudent(e) en -medewerker. Impliciet is bekend dat high tech bedrijven en banen voor hoogopgeleiden zorgen voor veel (zeker ook lager opgeleid) werk, maar dat is niet genoeg. De Brainportregio moet meer naar deze gewone mensen, bedrijven en studenten toekomen en toegevoegde waarde breder communiceren, liefst vóór de volgende zomer.

Omgekeerd geldt natuurlijk ook voor Fontys-onderzoekers dat we de regio moeten opzoeken. Dat is ook exact wat Fontys doet – en nog meer wil gaan doen. Vanuit het lectoraat Brainport merken we duidelijk dat de regio hiervoor open staat en juist hecht aan de onafhankelijke positie van een toonaangevend kennisorganisatie. Studenten, docenten en onderzoekers van het lectoraat worden veelzijdig ingezet rond projecten zoals:

Schermafbeelding 2015-10-07 om 14.38.14

Maar het blijft niet beperkt tot de stad zelf. Hetzelfde geldt voor projecten in de regio zoals de toekomst van het regionaal vestigingsklimaat, werkplaatsen economie en ruimte van de Metropoolregio, herverkaveling in Deurne, centrummanagement en binnenstadsontwikkeling in Zuidoost-Brabant, de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing en zorgvastgoed.

Maatschappelijke impact

Hogescholen zoals Fontys hechten namelijk veel waarde aan de maatschappelijke impact van ons werk voor de regio en dit staat de komende jaren nog hoger op de agenda. Op 3 oktober stelde Staatssecretaris Dekker in het Financieele Dagblad veelzeggend dat de maatschappelijke impact veel zwaarder zou moeten meewegen bij onderzoeksvoorstellen. Het hoger onderwijs verwordt meer en meer tot een regionale kennisorganisatie. Dit is de kern van het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2014 met de veelzeggende titel “naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland”.

Leegstand

Lectoraten, zoals het lectoraat Brainport, zullen samen met de regio nog meer onderzoeksmiddelen naar de regio halen. De afgelopen jaren heeft dit reeds geleid tot diverse sessies, debatten, masterclasses, opiniebijdragen, afstudeerders en stages met gemeenten rond de aanpak van leegstand. De komende jaren gaan we met de regio op dezelfde weg door, met onder meer deze thema’s:

  • een meer ondernemende aanpak van de binnenstad,
  • de impact van flexibilisering op nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen binnen het MKB,
  • de invloed van circulaire economie op nieuwe businessmodellen en het bank- en verzekeringswezen,
  • de opkomende leegstand van zorgvastgoed, meubelboulevards/autoshowrooms naast de bekende leegstand van bedrijfsruimten, kantoren en retail.   

We  komen graag naar de regio toe, maar nodigen hierbij de regio uit ook meer naar ons toe te komen en ons te bevragen. Door middel van onze tweewekelijkse column via e52 illustreren we aan welke projecten we werken en waar studenten en docenten onderzoek naar doen.

74392_fullimage_CJ_PenCees-Jan Pen

Lector Brainport Fontys hogescholen

[email protected]