Author profile picture

Omdat de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer in Eindhoven tussen 2015 en 2017 tegen de verwachtingen en afspraken in is toegenomen in plaats van gedaald, moet de stad extra maatregelen treffen. Eindhoven wil nu in 10 jaar stapsgewijs naar een volledig emissievrije zone binnen de Ring. Tegelijk wordt vastgesteld dat de doelstelling van het lokale Klimaatplan in 2020 voor mobiliteit niet meer haalbaar is.

Volgens wethouder Rik Thijs (duurzaamheid) wordt de toename van de CO2-uitstoot onder meer veroorzaakt door de groeiende economie en de lagere toename van het aandeel elektrische voertuigen. “De slag naar elektrisch rijden wordt in Eindhoven minder snel gemaakt dan in andere steden.”

Wethouder Monique List (economie) zegt dat bewust voor een stappenplan gekozen is, om de haalbaarheid van de maatregelen te verhogen. “We gaan niet in één klap iets opleggen waar iedereen moeite mee heeft. Ook willen we wel de bereikbaarheid van de binnenstad handhaven, onder meer voor de bevoorrading van de ondernemers en voor bouwwerkzaamheden.”

De cijfers uit de klimaatmonitor 2019 zijn nog niet bekend, zegt Rik Thijs. “Maar ik verwacht niet dat de blauwe lijn daar ineens een dalende trend zal laten zien.”

Volgens de gemeente maakt de wet het onmogelijk om vóór 2025 strengere milieueisen te stellen. Eindhoven wil wel strenger gaan handhaven op de sinds 2007 geldende milieuzone voor vrachtverkeer. Ook vervuilende dieselauto’s zouden uit deze zone geweerd kunnen worden, maar volgens de gemeente is het effect van zo’n maatregel zo klein dat het “niet opweegt tegen de maatschappelijke kosten”.