Author profile picture

Dat het eraan zat te komen was bekend, maar vanaf nu kan Eindhoven ook formeel profiteren van de door minister Plasterk (binnenlandse zaken) ingestelde “city deals”. Hiermee krijgt de stad, samen met Den Haag, Delft, Zoetermeer, Enschede en Tilburg, ruimte voor “bestuurlijke flexibiliteit en maatwerk” bij de stadsontwikkeling. Plasterk wil hiermee innovatiekracht en ondernemerschap op lokaal niveau stimuleren, waar nodig met versoepelde regels. Er komt dus wat experimenteerruimte.

City Deals zijn onderdeel van de “Agenda Stad” uit de miljoenennota 2015. Belangrijkste doelstelling hiervan is de Nederlandse steden in een positie te brengen dat ze kunnen meedoen in de wereldtop, zowel wat betreft concurrentiekracht als wat betreft leefbaarheid.

Plasterk: “Het uitgangspunt is telkens een publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, kennispartners en maatschappelijke initiatieven. City Deals zijn altijd innovatief en gericht op doorbraken die ook internationaal aansprekend en verkoopbaar zijn.”

De eerste city deals die uitgewerkt gaan worden richten zich op versterking van de digitale veiligheid. Een veiliger leef- en werkomgeving door innovaties en meer omzet voor bedrijven in de veiligheidssector zijn daarbij de inzet. Het vanuit Tilburg en Eindhoven opererende Dutch Institute for Technology, Safety&Security (DITSS) zal nauw betrokken worden bij de uitvoering.

DITSS laat in fieldlabs zien hoe met technologie, sociale innovatie en design oplossingen voor veiligheidsvraagstukken mogelijk zijn. Oplossingen die bijvoorbeeld evenementen niet alleen veiliger maar ook aantrekkelijker maken. Onderdeel van de inbreng vanuit DITSS is de expertise over smart safety met Living Lab Stratumseind. Juist op het punt van de stad als living lab onderscheidt DITSS zich van de andere partners.

Deze city deal moet er ook voor zorgen dat deze innovaties sneller en makkelijker hun weg naar andere steden, nationaal en internationaal, gaan vinden. Daarmee zijn ze basis voor volgende innovaties en deelnemende bedrijven kunnen de markt op met hun innovaties.

Voor Eindhoven is ook de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken interessant, omdat ruimte gecreëerd wordt voor innovaties in inkoop- en aanbestedingsbeleid.