Author profile picture

Dit is het vijfde deel van de serie Campussen in Noord-Brabant. In de komende weken zullen we de profielen publiceren van alle acht innovatiecampussen die genoemd zijn in de recente studie van Buck Consultants International (BCI). Elke week belichten we er een, vandaag richten we ons op Green Chemistry Campus Bergen op Zoom. Hier zijn alle artikelen die al zijn gepubliceerd.

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is één van de twaalf ‘echte’ campussen in opstartfase in Nederland. Kerndoel van deze campus is de creatie van een ecosysteem van open innovatie dat biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie versnelt en bedrijven ondersteunt die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Innovaties op basis van biotechnologie

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom ligt in het Deltagebied, ook wel bekend als “the European forefront of biobased innovations”. Op de Campus werken grote bedrijven, het MKB, kennisinstellingen en de overheid aan het opschalen van nieuwe duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zoals olifantengras, biologisch afbreekbaar afval en houtresten vormen hiervoor de basis.

“Wij zijn een van de toplocaties voor bedrijven die in hun vakgebied voor uitdagingen staan op het gebied van groene chemie. Wij bieden verschillende diensten en helpen hen bij de groei van hun bedrijf. Dat doen we allemaal vanuit de focus van de groene chemie en we richten ons op specifieke markten – bouw en verpakking”, legt campusdirecteur Petra Koenders uit.

Bedrijven die zich vestigen op de Campus hebben al bewezen dat hun idee voor een biobased product op kleine schaal werkt. Op de Campus werken ze aan de volgende stap – het bewijs dat hun product op grotere schaal geproduceerd kan worden. “We faciliteren biobased en circular bedrijven om hun circulaire economie of bedrijfsinnovaties op te schalen”, zegt Koenders.

Biobased bedrijf versnellen

De Campus stimuleert het succes van deze bedrijven door het aanbieden van topfaciliteiten, marktgedreven bedrijfsondersteuning en open innovatie in de waardeketen. “We organiseren open discussies en netwerkevenementen. We hebben ook verschillende faciliteiten. Een voorbeeld is ons lab dat open staat voor alle bedrijven. We initiëren diverse projecten waarin bedrijven samenwerken. We organiseren ook een onderzoeksprogramma – Biorizon – dat tot doel heeft tegen 2025 de commerciële productie van bioaromatica haalbaar te maken voor industriële partners.”

Een belangrijke mijlpaal voor de Campus is de nieuwe demofaciliteit waarmee ondernemers hun innovaties makkelijker kunnen opschalen. Koenders: “Vorige week vierden we de technische voltooiing van onze demofaciliteit. Vanaf 1 september zullen zeker 3 bedrijven gebruik maken van deze faciliteit. De demofaciliteit is belangrijk voor ondernemers omdat zij vanuit chemisch oogpunt niet direct een complete installatie kunnen kweken. Ze moeten opstarten en opschalen en daarbij kunnen ze gebruik maken van de demofaciliteit.”

Samen naar een circulaire economie

Bedrijven die zich aansluiten bij de Campusgemeenschap maken meteen deel uit van een breed netwerk van overheidsinstellingen, MKB’s, grote bedrijven en kennisinstellingen. “We hebben vier mogelijkheden voor bedrijven die zich bij ons willen aansluiten”, legt Koenders uit. “Ten eerste hebben we een community-aanbod als het bedrijf niet fysiek op de Campus is gevestigd, maar wel verbonden wil zijn met de Campus. Op dit moment zijn er 15 van dergelijke bedrijven in onze community en het groeit zeer snel. Ten tweede zijn er de ‘flexbedrijven’, die huren een bureau op de campus en op dit moment zijn er 10 van zulke bedrijven. Ten derde hebben we cubicles – dat is voor de ondernemers die hun bedrijf hier volledig hebben gevestigd. Er is op dit moment één zo’n bedrijf op de Campus. En tot slot hebben we nog de bedrijven in onze nieuwe demofabriek.”

Volgens Koenders zouden bedrijven moeten overwegen om zich te vestigen op de Campus, omdat het een breed scala aan voordelen biedt aan ondernemers: “We hebben toestemming om chemische research and devlopment te doen. We hebben toegang tot de faciliteiten van het hele deltagebied, dé toplocatie voor biobased innovaties. Via ons kunnen ondernemers zo dus ook profiteren van andere toplocaties en faciliteiten. We werken samen met vele kennisinstellingen en hebben toegang tot studenten, dus als bedrijven vragen hebben, kunnen die studenten ze gemakkelijk helpen. Zo werken we samen met Wageningen University & Research, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. We zijn verbonden met onderwijsinstellingen uit de hele regio én daarbuiten.”

De Campus bevindt zich in de opstartfase en richt zich voor de nabije toekomst op groei: “Groei, maar niet vanuit het perspectief van de campus, maar vanuit dat van onze ondernemers”, verduidelijkt Koenders. “We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we onze ondernemers kunnen helpen bij hun wensen en ontwikkeling, wetende dat we daarbij de hele regio kunnen helpen bij de overgang naar een meer circulaire economie. Veel bedrijven hebben in hun overgangsfase te maken met lastige wetgeving en andere problemen; wij pakken al die problemen aan door ze op tafel te leggen bij de juiste beleidsmakers.”