Author profile picture


De Zuivelfabriek: zonder traditionele straten en stoepen, maar met ‘shared spaces’
Als het een beetje meezit, krijgt Eindhoven er binnen een paar jaar een woonwijk bij zonder auto’s. Volgens ontwikkelaar BPD, die het voormalige Campinaterrein aan de Kanaaldijk heeft gekocht van FrieslandCampina, verandert het nieuwe stadsdeel aan de Kanaalzone “in een duurzaam stadsgebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft”. In de nieuwe wijk moet ruimte zijn voor diversiteit. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Campina worden in dit plan het hart van de nieuwe wijk, dat de naam de ‘De Zuivelfabriek’ krijgt.

Op de eerste tekeningen is zelfs gedacht aan een gebouw in de vorm van een melkpak, maar of dat idee overeind blijft, blijkt later. Het zou wel passen in het ‘ontwikkelkader’ met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden dat eerder door de stad werd vastgesteld. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen.

Gerard Menting, directeur corporate Real Estate FrieslandCampina: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ingediende plan van BPD voor de ontwikkeling van het voormalige Campinaterrein in de toekomst zal leiden tot een prachtig en duurzaam gebied, waarbij het historische karakter behouden blijft.”

Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruimtelijke ordening: “Als gemeente willen we dat De Kade ‘verkleurt’ van een monotoon bedrijventerrein in een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu dat aansluit bij de omliggende buurten. De herontwikkeling van het Campinaterrein zet nu de toon voor die verandering. We behouden ook nog eens vijf industriële monumenten die belangrijk zijn voor de beleving en herkenbaarheid van de Eindhovense geschiedenis. In het Ontwikkelkader dat onze Gemeenteraad voor dit terrein heeft vastgesteld, staat dat wij hier graag woningen voor een brede doelgroep willen, dus van verschillende prijsklassen. Het is goed om dat in dit plan terug te zien en dat FrieslandCampina omliggende bedrijven en bewoners heeft betrokken om over de plannen mee te denken. In goede samenwerking met BPD gaan we nu de transformatie gefaseerd vormgeven.”

Carl Smeets, regiodirecteur bij BPD: “Nu is er de kans om vanuit het Campinaterrein een blauwgroene corridor te realiseren die zich langs het water in westelijke richting uitstrekt naar het centrum en die in oostelijke richting de groene omzoming van het DAF-complex volgt. De ontwikkeling van het Campinaterrein tot een innovatieve leefomgeving, waar industriële en nieuwe gebouwen zullen samengaan, kan een belangrijke eerste bijdrage aan dit proces zijn.”

Over het plan
Op de plaats van de voormalige Campinafabriek aan het Eindhovense Kanaal begint straks een mix van functies: wonen en werken/bedrijvigheid en recreëren. Een autovrije plek, zonder traditionele straten en stoepen, maar met ‘shared spaces’ die aanleiding geven voor ontmoeting. Het concept van Studioninedots, gerealiseerd in samenwerking met landschapsarchitect Delva, gaat daarbij verder dan de locatie alleen. De inrichting van openbare ruimte met daarin een afwisseling van bijzondere leefmilieus kan als voorbeeld gaan dienen voor de toekomstige inrichting en vergroening van de gehele kanaalzone’.

Over het Campinaterrein
Het Campinacomplex aan de Dirk Boutslaan werd in 1961 in gebruik genomen. Nadat FrieslandCampina de productieactiviteiten aan de Dirk Boutslaan in september 2015 heeft beëindigd, is de fabriek ontmanteld. Na de totstandkoming van het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campinaterrein Eindhoven’, is het Campinaterrein door FrieslandCampina in maart 2017 te koop aangeboden.