© IO
Author profile picture
Omwonenden kunnen hun mening geven op de toekomstige invulling van het TD-gebouw aan het Frederik van Eedenplein. De gemeente organiseert een buurtinspraakperiode en een inloopavond over de verkoop van het gebouw. Twee kandidaten willen graag aan de slag met de herontwikkeling.

Buurtbewoners kunnen hun mening met de gemeente delen door het reactieformulier (pdf) in te vullen. De inloopavond vindt plaats op 3 februari tussen 19.00 – 21.30 uur in het Stadhuis. Beide plannen worden op deze avond gepresenteerd. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaat-kopers en kunnen de reactieformulieren worden ingevuld. De formulieren worden verwerkt in een advies aan het college van B&W en wegen, samen met de overige argumenten, mee in het besluit dat de gemeente neemt. Argumenten die eerder al een rol speelden in de keuze waren financiën, partnerschap, programma en omgeving.
Inspraak
Wethouder Yasin Torunoglu (o.a. Wijken en Vastgoed): “De herontwikkeling van het TD-gebouw gaat absoluut zorgen voor een opwaardering van het gebied. Maar zo’n grote ontwikkeling zorgt natuurlijk ook voor vragen en zorgen bij de omwonenden. Wij horen dan ook graag wat zij denken over de toekomst van het TD-gebouw en omgeving. Dat is een bijzondere stap, dat een vastgoedeigenaar aan zijn buren vraagt om mee te denken over de verkoop van een pand, maar als gemeente nemen we graag die maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de opmerkingen uit de buurt helpen ons ongetwijfeld om nog een betere keuze te maken tussen de plannen.”

Kandidaten

Al enige tijd is gemeente Eindhoven bezig met de verkoop van het TD-gebouw. Een groot deel van de procedure voor de keuze van een koper is inmiddels doorlopen. In maart 2016 neemt het college van B&W een besluit over wie mag overgaan tot aankoop en herontwikkeling van de locatie.
De twee plannen zijn:
Klavertje Vier
ontwikkelingsvisieklavertjevier
(Ontwikkelaar Foolen & Reijs Vastgoed, met DiederenDirrix Architecten)
Bij dit concept komt er een vleugel bij, zodat het gebouw de vorm krijgt van een klavertje vier. Er komen bij voorkeur huurwoningen, met voorzieningen aan de onderkant. Ook komt er bij dit plan een dakterras met uitzicht over de stad.
Vrije kavels
82881_fullimage_160126-amvest-eek-tdgebouwplaat2
(Ontwikkelaar Amvest, met Piet Hein Eek Architectuur)
Bij dit plan wordt het gebouw een verzameling ‘open kavels’, waardoor bewoners het zelf in kunnen vullen. Het gebouw krijgt veel groen op de balkons en integreert daarmee in de natuurlijke omgeving. Ook hier komen er onderaan het gebouw publieke voorzieningen.
Op www.eindhoven.nl/tdgebouw is meer informatie over de herontwikkelingsplannen te vinden.