Author profile picture

Maar liefst 550 steunbetuigingen kregen ze in korte tijd. Ruim voldoende om de ondergrens van 250 te halen: het minimum dat nodig is om je onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. En dus zal de Eindhovense politiek aan de slag moeten met het Burgerinitiatief Geldropseweg. Waarschijnlijk morgen Р23 februari Рwordt het resultaat aan de Raad aangeboden.


Lees ook deze column van Bart van Vlokhoven: Gelropseweg


 

Doel van het initiatief is om de “troosteloze aanblik” van een groot deel van de Geldropseweg om te vormen tot een gezellige winkelstraat. “Daarnaast willen wij de verkeersveiligheid verbeteren door met name meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers”, zo staat in het burgerinitiatief. “Verder pleiten wij voor het royaal toepassen van stedelijk groen.” De initiatiefnemers wijzen erop dat de plannen hiervoor al van 2008 dateren maar dat ze helaas nooit zijn uitgevoerd.

De Geldropseweg: hoe het is en hoe het volgens het burgerinitiatief zou kunnen zijn.
De Geldropseweg: hoe het is en hoe het volgens het burgerinitiatief zou kunnen zijn.

 

Het¬†burgerinitiatief is een samenwerking tussen 3 buurtverenigingen (de Rochusbuurt, de Cingelshouck en de Irisbuurt) en de winkeliers van de Geldropseweg. Frank van der Laak, al jaren actief in de Rochusbuurt, is een van de initiatiefnemers. Zijn drijfveer is, net als die van een groot deel van de 550 mensen die steun betuigden, helder: “Elke keer als ik uit de stad kom verbaas ik me over de lelijkheid van de Geldropseweg, terwijl er al acht jaar plannen liggen waar iedereen enthousiast over was.”

Na drie jaar in het bestuur van de buurtvereniging werd Van der Laak beheerder van “De Buut”, het buurthuisje van de Rochusbuurt. In de Buut vindt regelmatig overleg plaats tussen de buurt en de gemeente, over zwerfvuil, huisjesmelkers, leefbaarheid en dergelijke. “Steeds weer zitten daar goedwillende buurtbewoners tegenover die wollige groep van ambtenaren, die overal beren op de weg zien. Zo ook over de Geldropseweg.” Om daar doorheen te breken zocht Van der Laak naar een breekijzer. En hij vond dat min of meer bij toeval op de site van de gemeente.

“Zoekend naar iets anders op die site, kwam ik het burgerinitiatief tegen. 250 handtekeningen voor een ‘kwestie’ en het moet behandeld worden door de gemeenteraad. Als het niet via de ambtenaren kan, dan maar via de politiek. Dat kunnen we in ieder geval vragen, was het idee. Ook de collega-buurtverenigingen gingen mee, net als de winkeliers.”

Gaandeweg is het enthousiasme alleen maar toegenomen en met gepaste trots leverde Van der Laak begin februari de 550 verzamelde handtekeningen in bij de griffie van de gemeenteraad. “Daar werd ons toegezegd dat we in de gemeenteraadsvergadering van 23 februari ons burgerinitiatief formeel mogen aanbieden aan de raad. We krijgen dan de mogelijkheid om in te spreken.”