Author profile picture

Een groep Eindhovenaren wil via een reeks “burgerdebatten” de inwoners van de stad uit hun reactieve positie halen. Niet meer wachten en reageren op voorstellen van de overheid, maar direct zelf in actie komen. Hans Lamers, concernhoofd Strategie & Communicatie bij Ergon, legt uit waar het idee vandaan komt: “Normaal gesproken komt de overheid met de plannen en de burger krijgt de kans daarop te reageren. Plannen die ontstaan vanuit de burger lijken meestal veel moeizamer te verlopen.”

Schermafbeelding 2015-03-16 om 10.38.59Daar wil Lamers een einde aan maken en daarom heeft hij samen met Bert van Tol, Jan van de Sande en Ton Siroen het initiatief genomen voor het burgerdebat. Want, zo zegt Lamers, hoe mooi het ook klinkt, “burgerparticipatie” en “burgerkracht” zijn toch vaak termen die niet van de burger zelf, maar vooral van overheden afkomstig zijn.

Lamers: “De burger aan zet, een mooi en terecht uitgangspunt dat in de praktijk echter de nodige vragen oproept. Participatie krijgt toch vooral een praktische invulling en het debat met de burger organiseren blijkt een hele opgave. Er lijkt een kloof te bestaan tussen politiek en burger waardoor het debat zich niet gemakkelijk laat organiseren.”

Lamers mikt op een reeks debatten die de burger weer aan zet moeten brengen. “Wij hebben ons de vraag gesteld of en hoe het debat zou kunnen starten bij de burger zelf. Wat zijn dan de thema’s, hoe krijgen we voldoende mensen bij elkaar, wat doen we met de uitkomsten en hoe kunnen we invloed hebben op de beleidmakers. Geen simpele uitdaging die wij echter toch willen aangaan.”

Uiteindelijk zou het initiatief moeten leiden tot een debatcentrum “dat op verschillende plekken in de stad kan neerstrijken. Daarmee kan een sociaal debat worden gecombineerd met een ontdekkingstocht.” Hoewel het initiatief bij de burger moet komen, heeft Lamers de politiek en maatschappelijke organisaties uitgenodigd bij de debatten aanwezig te zijn. Maar het is niet de bedoeling dat het om hun gaat draaien. “Dit lukt dus alleen als we voldoende burgers bij het debat kunnen betrekken.”

hoofdvestiging_aug_2014Het eerste debat vindt plaats op 25 maart in de bedrijfskantine van Ergon en zal draaien om de vraag of het verstandig is om een basisinkomen te garanderen voor iedere burger.