© Brainport
Author profile picture

Onderwijs is de sleutel tot een betere samenleving met minder armoede en gelijke kansen voor iedereen. Daar zijn Nienke Meijer, college van bestuur van Fontys, John Jorritsma, voorzitter van de stichting Brainport en Hans de Jong van Philips Nederland het allemaal over eens. Namens ruim 150 bedrijven en instanties uit de Brainport-regio zetten zij vandaag hun handtekening onder het SDG Charter. Dat gebeurde onder het toeziend oog van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Bedrijven, onderwijs -en kennisinstellingen en overheden gaan samenwerken aan zeventien doelstellingen voor een betere wereld. Brainport Eindhoven is de eerste regio van Europa die dit officieel ondertekend.

De doelstellingen zijn opgesteld door de VN en moeten een einde maken aan honger, klimaatproblemen en ongelijkheid. Allemaal voor 2030. Werk aan de winkel dus. John Jorritsma heeft er alle vertrouwen in dat hier oplossingen gevonden kunnen worden die bijdragen aan het beeld van de VN: “In de jaren ‘90 heeft deze regio zichzelf opnieuw uit moeten vinden, we waren praktisch failliet. Moet je kijken waar we nu staan”, houdt hij de aanwezige ondertekenaars voor. “Hier zijn we goed in het samen implementeren van nieuwe technologie.”

Dat begint bij goed en toegankelijk onderwijs. Ook één van de doelstellingen. Fontys wil studenten opleiden tot de ‘vormgevers van de samenleving’. Nienke Meijer: “Het gaat er niet om wat je wil worden, maar om wie je wil zijn en wat voor bijdrage je aan de samenleving levert. De SDG’s geven mooie richtlijnen. We laten studenten in alle opleidingen hierover nadenken.” Naast de ondertekening van de goals, roept Meijer alle aanwezige bedrijven op om stages via SDGonstage aan te melden. Via deze website kunnen studenten stages vinden die invulling geven aan de SDG plannen.

Maar het draait volgens Meijer niet alleen om studenten, mensen van alle leeftijden moeten toegang hebben tot onderwijs. Nieuwsgierigheid moet voorop staan, niet leeftijd. Ook Hans de Jong van Philips sluit zich hierbij aan. “Zonder goed onderwijs ontbreekt het aan een fundament om armoede op te lossen.”

De Jong geeft aan dat dit een belangrijk moment is in de wereldgeschiedenis: “Het is voor het eerst dat de wereld een gezamenlijk plan opstelt om te leveren wat nodig is voor het behoud van onze planeet. Dit is een gemeenschappelijke taal die samenwerking over grenzen makkelijker maakt. Het zijn meetbare doelstellingen en de verantwoordelijkheid is groot. We moeten er met zijn allen nu werk van maken. We moeten keuzes maken en onderwijs is hierin belangrijk. Studenten die nu in de collegebanken zitten, maken de toekomst.”

Naast toegankelijk onderwijs is samenwerking essentieel bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen, zo benadrukken de ondertekenaars. Minister Kaag: “Heel Nederland kijkt naar de verbindende kracht van deze regio en de technische oplossingen die hier vandaan komen.” De Jong vult aan: “Juist door die samenwerking zijn we in staat om innovaties op wereldschaal te leveren voor de zorg, mobiliteit en duurzame energie. Allemaal onderwerpen die aansluiten op de SDG’s.”