Author profile picture

De aantrekkingskracht van de Brainportregio op bedrijven uit binnen- en buitenland heeft de regio vorig jaar zo’n 800 nieuwe arbeidsplaatsen opgeleverd. In 2015 hebben 43 nieuwe bedrijven zich in deze regio gevestigd. Bovendien heeft een aantal al eerder gekomen buitenlandse bedrijven in Brainport afgelopen jaar hun vestiging uitgebreid.

Ten opzichte van voorgaande jaren stijgen nieuwe bedrijvigheid en daaraan gekoppelde banen in Brainport fors.

Schermafbeelding 2016-01-28 om 10.55.26De komst van nieuwe bedrijvigheid is van belang voor Brainport, juist omdat dit telkens kan zorgen voor nieuwe economische impulsen en grotere dynamiek in de Brainportregio. Het stimuleren van starters is daarom een speerpunt van Brainport Development, net als het aantrekken, behouden en begeleiden van binnen- en buitenlandse bedrijven. Deze laatste categorie bedrijven is een doelgroep van het Brainport International Programme (BiP). In BiP werken veel partners samen, zoals Brainport Development, de BOM, de afdelingen Economische Zaken van de betrokken gemeenten, High Tech Campus, Automotive Campus en FoodTechpark Brainport.

Imke Carsouw, directeur Brainport Development: “Afgelopen vier jaar hebben zich zo’n 130 nieuwe bedrijven in de Brainport regio gevestigd met in totaal ruim 1600 nieuwe arbeidsplaatsen. Daar ben ik hartstikke trots op!”

Informatie
De 43 nieuwe bedrijven die zich in 2015 in de Brainportregio hebben gevestigd, bestaan uit 28 buitenlandse en 15 binnenlandse ondernemingen. Verder zijn vier buitenlandse bedrijven die al langer in Brainport opereren, begonnen met de uitbreiding van hun vestiging. Dit alles heeft geleid tot 779 nieuwe arbeidsplaatsen in 2015. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van 26 procent van het aantal nieuwe bedrijven en 129 procent van het aantal arbeidsplaatsen.

BiP begeleidt, in samenwerking met de BOM, de campussen, de businesscenters en de afdelingen Economische Zaken, geïnteresseerde bedrijven bij het vinden van de juiste locatie. Het programma voorziet verder de bedrijven van informatie over fiscaliteit, visa, werkvergunningen en het ecosysteem van Brainport.

Enkele aansprekende voorbeelden van bedrijven die voor de Brainportregio kiezen zijn Shimano (dat het Europees hoofdkantoor naar Eindhoven overbrengt), het Europese testcentrum foodprocessing van Avure HPP technology in Helmond, het logistieke centrum van Huawei bij DHL in Eindhoven en de uitbreiding van Fuji Seal International, Inc. in Deurne.

Naomie Verstraeten, Programmamanager Brainport International Programme: “Opmerkelijk van het resultaat in 2015 is het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. De omvang hiervan is in vergelijking met voorgaande jaren significant toegenomen. Het aantal nieuwe buitenlandse vestigingen is licht gestegen ten opzichte van 2014. Dat de groei niet groter is heeft enerzijds te maken met teruglopende Foreign Direct Investments investeringen in Europa en anderzijds met de toenemende concurrentie, vooral van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.”

2016
Verwachtingen voor 2016 zijn goed, de projectportefeuille is goed gevuld. Wat voor Brainport aandacht blijft vragen is de scheef groeiende verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er zijn nu al teveel bedrijven die moeite hebben geschikt en gekwalificeerd personeel te vinden. Dit geldt vooral voor researchers, engineers, productie- en logistieke medewerkers. Verstraeten: “Beschikbaarheid van het juiste talent is een vereiste om succesvol nieuwe (buitenlandse) bedrijvigheid te realiseren.”