Eindhoven
Author profile picture

Vele duizenden bedrijven in Brainport Eindhoven, allemaal met eigen expertise, een aansluitend netwerk en een opgetelde ervaring waar iedereen wat van zou kunnen leren. Hoe logisch is het dan dat al die lijntjes bij elkaar komen om daarmee het geheel toegankelijk te maken voor alle deelnemers? Het was een retorische vraag voor Piet van der Wielen en zijn team bij Brainport Development. “Natuurlijk moesten we dat doen. Het  zou niet alleen direct voordeel opleveren voor die deelnemers, maar ook voor onszelf heel veel kunnen stroomlijnen.”

Piet van der Wielen

Van der Wielen is gewend om vanuit zijn functie de vraagbaak te zijn voor half Brainport Eindhoven. Contactgegevens van een CEO, tips rond een financieringsbehoefte, informatie over een prospect of een nieuwe afzetmarkt, een aanvraag voor het noodfonds… voor alles wordt er bij hem aangeklopt. “En natuurlijk willen we graag iedereen zo goed als we kunnen op weg helpen. Maar soms knaagde het toch wel dat we ook zelf niet altijd de laatste updates van die gegevens hadden. Een nieuw directielid bij het ene bedrijf en een verandering in de toeleveringsketen bij een ander, onze regio is gewoon te groot om alles altijd precies te kunnen weten. Dus gingen we nadenken over een oplossing.”

Die oplossing is er nu, in de vorm van Brainport Connect, een platform waarin elk bedrijf in de regio de eigen gegevens kan invoeren en op die manier ook kan profiteren van de data die andere bedrijven hebben opgegeven. Van der Wielen: “Het ene bedrijf heeft iets nodig, het andere biedt iets aan – vervolgens is het alleen maar een kwestie van die twee bij elkaar brengen. Gezien de voordelen die dat allemaal kan bieden zou je toch denken dat iedereen daar enthousiast van wordt?”

Zeshonderd bedrijven

Nu Brainport Connect de eerste maanden erop heeft zitten, is de database inderdaad al behoorlijk gevuld: zo’n zeshonderd bedrijven hebben zich aangemeld en vervolgens hun gegevens ge-upload. “Daar zijn we behoorlijk trots op”, zegt Piet van der Wielen. “Maar tegelijk zeg ik: het kan allemaal nog veel groter – en daarmee effectiever – worden. Ook mag het wel wat diverser: nu zijn het vooral dienstverleners die zich hebben ingeschreven en is het mkb nog ondervertegenwoordigd. Natuurlijk, niet alle bedrijven in onze regio zullen het nut ervan inzien, maar voor het merendeel is dit een uitgelezen kans om nog directer mee te kunnen profiteren van het netwerk dat we gezamenlijk kunnen ontwikkelen.”

Wat zou er moeten gebeuren om ook die andere bedrijven over de streep te trekken? “Dat is lastig aan te geven. Alles is gratis en we hebben het aanmeldproces zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. We helpen als we zien dat een bedrijf halverwege het aanmeldproces afhaakt. We zien dat degenen die zich hebben aangemeld ook de voordelen daadwerkelijk zien, maar ja, als je dat nog niet weet, blijft het lastig om het nut goed in te schatten natuurlijk. Andersom zou je ook kunnen zeggen: je bent eigenlijk gek als je het niet doet: met zo weinig moeite word je onderdeel van het summum van vraag en aanbod in onze regio. Dit is uniek in de wereld, profiteer ervan!” 

Aanmelden kost een kwartiertje; een proces dat een keer per jaar herhaald zou moeten worden om de gegevens up-to-date te houden. Er zijn drie tabbladen; eentje met het aanbod (wat is je product of je dienst?), eentje met je vraag (waar zou je extra informatie over willen ontvangen, wat heb je nodig?) en een ‘geheim tabblad’ met niet-openbare gegevens rond groeicijfers en andere bedrijfsspecifieke data. Dat laatste tabblad is niet zichtbaar voor andere gebruikers, de eerste twee wel. Als alles is vastgelegd, kan het platform zijn werk doen. “En als een bedrijf tijdelijk geen behoefte heeft aan dit soort contacten, dan is het heel eenvoudig om even een vakje aan te vinken en je wordt volledig met rust gelaten.” 

Algoritme

Als alles ingevuld is kan op twee manieren een verbinding tussen vraag en aanbod ontstaan. Gebruikers kunnen handmatig de gegevens van andere bedrijven raadplegen als ze specifiek op zoek zijn naar een bepaalde match. Maar daarnaast is er een algoritme dat op de achtergrond ook geautomatiseerd dit soort verbindingen probeert te leggen. De twee methoden naast elkaar moeten ervoor zorgen dat er daadwerkelijk contact ontstaat. Los daarvan kan Brainport Development zelf informatie delen over zaken als informatiesessies of nieuwe steunmaatregelen. “Dat kan generiek, naar alle deelnemers dus, of specifiek, op bedrijfsniveau. Maar we doen het alleen als de deelnemer zelf heeft aangevinkt dat dit soort berichten welkom zijn, anders niet”, verzekert Van der Wielen.

“De bedrijven zijn dus zelf aan zet, wij zijn alleen op de achtergrond actief”, vult hij aan. Zeker omdat het netwerk met elke nieuwe aanmelding aan kracht wint, blijft hij op zoek naar manieren om de database verder uit te breiden. 

Verbeteringen

Van der Wielen en zijn team hebben voor de komende tijd nog een reeks verbeteringen op stapel staan voor het platform, allemaal op basis van de reacties van de gebruikers. Meest belangrijke daarbij: de creatie van een pagina met daarop de meest recente wijzigingen, nieuwe hulpvragen en aanmeldingen. “Dat maakt het geheel iets minder GoudenGids-achtig en het nut nog iets voelbaarder.”